Alle aktuelle boligprosjekter i Færder

Nybygg av leiligheter i Færder
Prosjektet består av: BB1: 46 boenheter, 4450 m2 BRA, BB2: 12 boenheter, 1200 m2 BRA, BB3: 28 boenheter, 2750 m2 BRA.
Nybygg av leiligheter i Tønsberg, del 1 trinn 1 og 2
Trinnvis utbygging. Totalt ca 260 leiligheter. Delfelt BB1-BB6 del 1 Fordelt på 2 salgstrinn i januar & mars 2022
Nybygg av boliger i Nøtterøy
GNR/BNR: 67/1 og 3 mfl. Antall boenheter er ikke fastsatt. 2-3 etasjer.
Nybygg av rekkehusleiligheter på Nøtterøy
58 leiligheter fra 70 til 138 kvm.
Nybygg av boliger samt oppgradering av kontor og forretning på Teie i Færder kommune
Legge til rette for bolig med tilhørende parkering og uteareal, kontor og ev. forretning gjennom oppgradering av eksisterende sparebankbygg på Teie, og nybygg av leiligheter der det i dag er parkeringsplasser.
Etablering av boliger for førstegangsetablerere i Færder kommune
6 boliger på Roppestadkollen for førstegangsetablerere.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.