Alle aktuelle boligprosjekter i Bamble

Nybygg av leiligheter i Langesund, fase 1
Ca. 1,5 mål til bolig. 600 m2.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.