Alle aktuelle boligprosjekter i Vestfold og Telemark fylke

Bamble (2)
Drangedal (1)
Færder (3)
Fyresdal (0)
Hjartdal (1)
Horten (7)
Kragerø (0)
Kviteseid (0)
Larvik (4)
Nissedal (0)
Nome (3)
Notodden (2)
Porsgrunn (15)
Sandefjord (14)
Seljord (2)
Siljan (1)
Skien (12)
Tinn (0)
Tokke (0)
Tønsberg (6)
Vinje (2)
Nybygg av leiligheter på Kaldnes Brygge i Tønsberg
Arealet er fordelt på kjeller 2700 kvadratmeter, næring 300 kvadratmeter og bolig 7150 kvadratmeter. Konsulenter og entreprenører har opsjon på trinn 2.
Nybygg av boligområde i Melsomvik trinn 1
150 leiligheter i forskjellige størrelser avhengig av hva markedet ønsker. Ca 200 båtplasser. Total byggetid 5-7 år. Prosjektet er på totalt 20.500 kvadratmeter inkl. parkeringskjellere. Det er delt opp i 3 hovedtrinn hver på ca. 7.000 kvadratmeter BRA. Salgspris ca 60.000.000:-.
Nybygg av flerbolighus, rekkehus og eneboliger i Langangen
Totalt planlegges 142 stk boliger på eiendommen.
Nybygg av boliger i Holmestrand
3,6 mål. 6-8 etasjer.
Nybygg av leiligheter i Skien, trinn 2
Gnr/bnr: 300/5257, 5258, 5259 og 5260. Lietorvet Boligutvikling, som er eid av PBBL, Bratsberg Gruppen, Betonmast og FIHA Holding.
Nybygg av boliger i Nøtterøy
GNR/BNR: 67/1 og 3 mfl. Antall boenheter er ikke fastsatt. 2-3 etasjer.
Nybygg av boliger i Sandefjord kommune
Ca. 30 daa. Ca. 60-70 boenheter.
Nybygg av boligområde i Sandefjord kommune
35 – 45 boenheter. Planområdet er på ca. 44 daa. gbnr: gnr. 405 bnr. 19, 20, 38, 26, 44 og gnr. 412 bnr. 19 og 30, samt del av FV 303.
Nybygg av boliger og fortetting på Vesterøyveien 44-48 i Framnes
27 boliger. Varslingområdet er på ca. 9,3 daa. GNR/BNR: 113/343, 113/8 og 113/24 mfl.
Nybygg av flerbolighus, rekkehus og eneboliger i Langangen
16 stk leiligheter (terrassert blokkbebyggelse), 8 stk rekkehus og 25 stk eneboliger i første etappe. Totalt 142 stk boliger planlegges på eiendommen.
Nybygg av leiligheter i Skien
Ca 24 måneders byggtid.
Nybygg av leiligheter i Tønsberg, trinn 1
Trinnvis utbygging. Totalt ca 260 leiligheter. Delfelt BB1-BB6 del 1 Fordelt på 2 salgstrinn i januar & mars 2022
Nybygg av boliger og forretning på Lomodden i Seljord
Gnr/bnr: 46/58, 33 ,34, 8, 3, 65, 44, 16. Krever oppfylling av landareal og utfylling av Seljordvatnet. Ca 12 leiligheter. 12-15 byggemåneder.
Tilbygg av leiligheter i Sandefjord
Det skal utvides med 31 nye leiligheter og en fellesstue ved et tilbygg og påbygg til eksisterende bygningsmasse. I tillegg skal det etableres fem stk. fellesstuer og diverse arbeider i kjeller i eksisterende bygningsmasse. Trp plater: Tatasteel. Lås & beslag: Certego.
Etablering av boliger i Porsgrunn kommune
Ca. 27 daa. Det legges til rette for 38 boenheter, fordelt på fem 6-mannsboliger og en 8-mannsbolig.
Nybygg av boliger, båthavn og næring i Bamble
Gnr/bnr: 29/6, 29/175, 29/306 og del av 200/1.
Nybygg av lavblokker og rekkehus på Gartneritomta på Steinsnes
Lavblokker på tre etasjer, 22 leiligheter. 48-110 m2, 5 rekkehus, to etasjer, 105 m2.
Nybygg av leiligheter på Revetal i Tønsberg
Leiligheter mellom 45 og 98 kvadratmeter. Næringsareal i første etasje. Felles takterrasse.
Nybygg av boligområde i Siljan kommune
Byggeklare tomter. 20 tomter gjenstår. Selges til utbyggere og selvbyggere.
Riving av kontor og nybygg av boliger og næringslokaler i Skien
Ikke behov for grunn og fundament, eksisterende bygg rives ner til fundament. 1000 kvm skal bestå av næringsbygg.
Utvidelse av omsorgsboliger i Sandefjord
Senteret planlegges utvidet med 30-40 boenheter.
Nybygg av boliger på Vallermyrene i Porsgrunn kommune
ca. 4,7 daa. Gnr/bnr 46/422, 46/883, 46/882, 46/857 og 46/860.
Nybygg av leiligheter på gamle skoletomta på Heistad i Porsgrunn, trinn 1
Oppføring av et leilighetsbygg på 15 boenheter, opparbeidelse av uteområdet og ny gangforbindelse mellom Pansveg og Breviksvegen.
Nybygg av seksmannsboliger og rekkehus på Guriskogen i Larvik
4 rekkehus og to seksmannsboliger. Guriskogen 100A-F og Guriskogen 102A-F
Tomter for utvikling og nybygg av boliger ved Guriskogen i Larvik.
Totalt 12 tomter, 9 boligtomter og 3 utviklingstomter.
Etablering av konsentrert boligbebyggelse i Rauland i Vinje kommune
Hensikten med planen er å legge til rette for etablering av konsentrert boligbebyggelse.
Etablering av ene-og tomannsboliger i Sandefjord
Planlagt 10 boliger. GNR/BNR: 302/8, 302/162, 306/126, 306/124, 306/73/65, 306/73/16.
Nybygg av boliger og forretning på Lomodden i Seljord
Gnr/bnr: 46/58, 33 ,34, 8, 3, 65, 44, 16. Krever oppfylling av landareal og utfylling av Seljordvatnet.
Nybygg av eneboliger i Porsgrunn
Gn/bnr. 39/168 og 39/21.
Nybygg av eneboliger i Ulefoss
5 eneboligtomter med areal fra ca 830 – 950 m2. Det er fremført vann, avløp, strøm og kommunal vei til tomtegrense. Tomteområdet er barnevennlig uten gjennomgangstrafikk, og det er opparbeidet lekeplass med utstyr.
Nybygg av hardbruksbustad for rus- og psykiatri i Vinje kommune
Vinje kommune skal å byggje ein større hardbruksbustad som romar 2 identiske leilegheiter. Sjølve bustadane er tiltenkt personar med ROP-lidingar (Rus og psykiatri) og andre vanskelegstilte i samfunnet.
Utskifting av vinduer og balkongdører på bygninger i Nome kommune
Nome kommune har kjøpt inn 326 vinduer og 26 verandadører for utskiftning på Dagsrud. Utskiftning av disse skal skje over flere år og monteres i den varme årstiden, mai til midten av oktober. Hensikten er å fordele vindusutskiftningen over 3 år. Eksisterende vinduer er i vesentlig grad montert i perioden 1960 - 1980. Totalt gjelder dette 9 bygg: Roligheten. Sandmo. Lia. Maristua. Tryggheim. Dalheim. Fagerheim. Heimly. Furuly.
Utvikling av trafikkløsninger og utearealer for Toppen barnehage
Gnr/bnr: 242/185, 242/98, 242/90, 242/84, 242/47, 242/44 og 242/36.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.