Alle aktuelle boligprosjekter i Vestfold og Telemark fylke

Bamble (4)
Drangedal (3)
Færder (9)
Fyresdal (1)
Hjartdal (3)
Horten (19)
Kragerø (12)
Kviteseid (2)
Larvik (14)
Nissedal (2)
Nome (0)
Notodden (5)
Porsgrunn (15)
Sandefjord (33)
Seljord (2)
Siljan (0)
Skien (13)
Tinn (1)
Tokke (2)
Tønsberg (22)
Vinje (4)
Ny bydel med boliger, næring, skole, barnehage mm i Tønsberg
Ca 300000-400000 m2. To tredjedeler av området ligger i Nøtterøy kommune. Prosjektgruppen består av Spir Arkitekter, Asplan Viak AS og Spacemaker.
Nybygg av boliger og næring på Vestre Brygge i Porsgrunn
Ca. 250 boliger. Riving er ikke faststill, avhenger reguleringsplan.
Nybygg av boligområde i Bø
Planområdet er ca. 94 daa. 100-200 boenheter. Utvikling av fremtidens boligområde. Et moderne og attraktivt bomiljø for barn og voksne, med fokus på komfort, miljø, bærekraft og økonomi. Her møter naturen det nyeste innen energistyring og datateknologi. Alle områdets boliger skal spille sammen og ta ut synergier slik at området ideelt sett produserer mer energi enn det forbruker i et livsløp. Det skal utvikles og benyttes nye metoder for konstruksjon og utbygging slik at man sikrer mist mulig inngrep i naturen i tillegg til at man tar høyde for behovsendringene som naturlig oppstår når man bygger ut et område over tid.
Nybygg av boligområde på Sundland i Stokke, Sandefjord
Ca 400 stk boenheter. Gnr/Bnr: 420/3 m.fl. Tidligere prosjektnavn Sundland boligområde.
Nybygg av boligområde i Melsomvik trinn 2-3
150-160 leiligheter i forskjellige størrelser avhengig av hva markedet ønsker. Ca 200 båtplasser. Total byggetid 5-7 år. Prosjektet er på totalt 20.000 kvadratmeter inkl. parkeringskjellere.
Nybygg av fritidsboliger i Vrådal skisenter
Reguleringsplan er godkjent. Ca 400 ferdigregulerte tomter. Totalt 2000 tomter.
Utvikling av eiendom med bolig og næring i Sandefjord
Gbnr 171/25,171/24,171/26 og 171/27. Dronningens gate - Langes gate
Nybygg av boligområde på Hogsnes
400 daa. Ca 200 boliger totalt.
Nybygg av flerbolighus og næringsbygg ved Valløy
180-190 boliger. 6000 m2 næring.
Nybygg av boligområde i Stokke
Planområdet er ca 100 daa. Utbygger anslår rundt 100- 150 enheter på eiendommen.
Nybygg av boliger på Kamfjordåsen i Sandefjord
Det angitte utbyggingsområdet er på 25 dekar.
Ombygging av næring og boliger Horten sentrum
Gnr/bnr : 125/192, 259 og 260
Nybygg av leiligheter i Porsgrunn, trinn 1
Ca. 160 leiligheter fordelt på 11 blokker.
Nybygg av leiligheter på Kaldnes Brygge i Tønsberg
Arealet er fordelt på kjeller 2700 kvadratmeter, næring 300 kvadratmeter og bolig 7150 kvadratmeter. Konsulenter og entreprenører har opsjon på trinn 2.
Nybygg av leiligheter i Nøtterøy
Gnr 124, bnr 25, 26, 40 og 42, samt gnr 125, bnr 37, 68, 70, 73, 113 og 118.
Nybygg av boligområde i Melsomvik trinn 1
150 leiligheter i forskjellige størrelser avhengig av hva markedet ønsker. Ca 200 båtplasser. Total byggetid 5-7 år. Prosjektet er på totalt 20.500 kvadratmeter inkl. parkeringskjellere. Det er delt opp i 3 hovedtrinn hver på ca. 7.000 kvadratmeter BRA. Salgspris ca 60.000.000:-.
Nybygg av hytter i Treungen
Tomtene selges til privatpersoner. Ca 125 boenheter totalt.
Nybygg av fritidsboliger og industri i Kragerø
Ca. 70 fritidsboliger og 3000 kvm industri.
Nybygg av leiligheter på Risøya i Larvik, trinn 2 m.fl.
Hus A-M. Risøyveien 5 og 7. GNR/BNR: 5001/784, 870, 978 mfl.
Nybygg av flerbolighus, kontor og handel i Larvik, trinn 4
5-7 etasjer. Ca. 60 leiligheter fordelt på tre bygninger (A, B og C), næringsarealer i 1.etg, bygg A. Ca. 500m2. Spunting: H&K Sandnes AS.
Nybygg av boligbebyggelse i Porsgrunn
40-80 boenheter. Planområdet har et areal på 147,8 daa.
Nybygg av blokkleiligheter i Horten
Gn/bnr: 125/19, 125/242, 125/326, 125/334, 125/333, 125/25 mfl.
Nybygg av leiligheter og infrastruktur i Heimdal, trinn 2 mfl.
20-25 leiligheter. Totalt ca. 100 boliger fordelt på 12 blokker på 4-5 etasjer. Gjekstadveien 1 og 3.
Nybygg av boliger i Holmestrand
3,6 mål. 6-8 etasjer.
Nybygg av leiligheter i Skien, trinn 2 mfl
Totalt 81 stk leiligheter på Bugten Brygge.
Nybygg av eneboliger, rekkehus og tomannsboliger i Hof
Reguleringsplan er vedtatt. Uklart angående salg av tomter. Byggestart er antatt av redaksjonen.
Nybygg av leiligheter og forsamlingslokale mm i Sandefjord
Flors gate 1B, Dronningens gate 30-32. Ca. 21-22 leiligheter.
Nybygg av leiligheter på Solvang i Tønsberg
Planlegger 5-8 etasjer. Anders Rørholts vei 6-10, gnr/bnr: 85/7 og 85/14, samt del av gbn. 1011/161, 1011/162 og m.fl.
Nybygg av leilighetsbygg og brygge i Langesund trinn 3
Trinnvis utbygging. Totalt ca. 120 enheter.
Nybygg av leiligheter, rekkehus og eneboliger i Sørby-Virik i Sandefjord
850 enheter totalt. Områdesregulering er godkjent. Halve området er detaljregulert.
Nybygg av hytter inklusive infrastrukur i Vinje
Grunneier er Per Kåre Kvålen. Antatt start og kostnad.
Utvidelse av hyttefelt og infrastruktur på Rauland i Vinje kommune
Utvidelse av hyttefeltet omfatter ca.50 nye hyttetomter nordvest for eksiterende hyttebebyggelse. I tillegg ønsker utbygger å legge til rette for at eksisterende hytter i området kan koble seg til vann og avløp.
Nybygg av hytter i Midt-Telemark
Totalt 92 hyttetomter. En del byggs i egen regi. En del selges til utbyggere.
Nybygg av leilighetsbygg og tomannsbolig på Kjølnes i Porsgrunn
Gnr/bnr: 200/4134 og 200/764. 22 boenheter i to leilighetsbygg i to og tre etasjer, og en 2-mannsbolig.
Nybygg og riving av boliger i Bø I Telemark
Gnr/bnr: 46/1, 8, 11 og 45. Felt B15. Ca 8 daa. Planlagt att bygges med terasser.
Etablering av boliger og fritidsbebyggelse i Kragerø
5 eneboliger, 11 fritidsboliger og 20 boenheter i form av tette eneboliger eller leiligheter.
Nybygg av leiligheter og næring i Larvik, trinn 2
Totale kostnad for Grandkvartalet: 850 Mnok. Totalt ca 160-170 leiligheter.
Nybygg av leiligheter og næring i Larvik, trinn 3
Totale kostnad for Grandkvartalet: 850 Mnok. Totalt ca 160-170 leiligheter.
Nybygg av leiligheter i Sandefjord
Salgstart er antatt til våren-sommeren 2023.
Tilbygg av leiligheter i Sandefjord
Det skal utvides med 31 nye leiligheter og en fellesstue ved et tilbygg og påbygg til eksisterende bygningsmasse. I tillegg skal det etableres fem stk. fellesstuer og diverse arbeider i kjeller i eksisterende bygningsmasse.
Nybygg av fritidsboliger i Fyresdal
Totalt bygges det ca 68 hytter, en del av selvbyggere og en av Fagbo AS.
Nybygg av boliger på Borre i Horten
Arealet søkes utviklet for etablering av bolig. Sentralt opp mot Høgskolen på Borre. 107 daa. Omfang og boligtype er ukjent.
Ombygg og nybygg av leiligheter på Indre havneby i Horten
21 leiligheter skal komme i nybygg, mens 7 kommer i ombygg.
Nybygg av boligområde på Vennerød i Sandefjord
Ca 20 – 30 boenheter med tilhørende infrastruktur. Det skal være en variasjon av boligtyper, med eneboliger og leilighetsbygg med inntil 6 boenheter. Planområdet er på ca. 32 daa.
Nybygg av lavblokker og rekkehus på Gartneritomta på Steinsnes
Lavblokker på tre etasjer, 22 leiligheter. 48-110 m2, 5 rekkehus, to etasjer, 105 m2.
Nybygg av leiligheter og infrastruktur i Heimdal, trinn 1
Totalt ca. 100 boliger fordelt på 12 blokker på 4-5 etasjer. Gjekstadveien 1 og 3
Nybygg av leiligheter på Risøya i Larvik, trinn 1
Hus A-M. Risøyveien 5 og 7. GNR/BNR: 5001/784, 870, 978 mfl.
Nybygg av boliger i Larvik
30 boenheter fordelt på 16 eneboliger, 12 leiligheter og en 2-mannsbolig.
Nybygg av leiligheter på Kirkebukta i Kragerø
Oppføres i to trinn. Trinn 1: parkeringsanlegg med plass for ca 200 biler. Trinn 2: 30 leiligheter. Kirkebukta/Dampskipskaia. Gnr/Bnr: 42/406 mfl.
Nybygg av leiligheter på Ringshaugveien 52 i Tønsberg
2-3 etasjer. Gnr/bnr: 139/90, 123, 371, 442 mfl.
Nybygg av leiligheter på Revetal i Tønsberg
Leiligheter mellom 45 og 98 kvadratmeter. Næringsareal i første etasje. Felles takterrasse.
Nybygg av leiligheter på Kleivan i Holmestrand
Forventet salgsstart januar 2022.
Utvidelse av omsorgsboliger i Sandefjord
Forsmann 3 fase 1: 25-30 leiligheter a 50-60 m2 + fellesareal samt parkeringskjeller. Forsmann 4 fase 2: 20-25 leiligheter + fellesareal. Framnessenteret: 25-30 leiligheter + fellesareal.
Utvidelse av omsorgsboliger i Sandefjord, fase 2
Forsmann 3 fase 1: 25-30 leiligheter a 50-60 m2 + fellesareal samt parkeringskjeller. Forsmann 4 fase 2: 20-25 leiligheter + fellesareal. Framnessenteret: 25-30 leiligheter + fellesareal.
Nybygg av hytter på Østerøya i Sandefjord
40 daa. Utbedring av kryss mellom Østerøyveien (Fv. 265) x Strandskogen. Gnr/Bnr: 94/2, 6 m.fl.
Nybygg av eneboliger i rekke i Sandefjord kommune
Ca 4,5 daa. GNR/BNR: 108/8, 108/15 og 108/134 og 108/127.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.