Alle aktuelle boligprosjekter i Vestfold og Telemark fylke

Bamble (4)
Drangedal (1)
Færder (5)
Fyresdal (0)
Hjartdal (1)
Horten (8)
Kragerø (2)
Kviteseid (0)
Larvik (12)
Nissedal (0)
Nome (3)
Notodden (4)
Porsgrunn (14)
Sandefjord (16)
Seljord (1)
Siljan (1)
Skien (15)
Tinn (0)
Tokke (0)
Tønsberg (8)
Vinje (1)
Nybygg av rekkehus, terasseleiligheter, kunstige øyer mm i Kragerø vest
300 boenheter/ en del bygges på kustøyerne (3 stk øyer).
Nybygg av bydel i Skien
BREEAM Communities. Trinnvis utbygging. Total 55 000 kvm for kvartal 1-3.
Utvikling av eiendom med bolig og næring i Sandefjord
Gbnr 171/25,171/24,171/26 og 171/27. Dronningens gate - Langes gate
Nybygg av boligområde i Stokke
Planområdet er ca 100 daa. 2-3 etasjer.
Nybygg av leiligheter på Kaldnes Brygge i Tønsberg
Arealet er fordelt på kjeller 2700 kvadratmeter, næring 300 kvadratmeter og bolig 7150 kvadratmeter. Konsulenter og entreprenører har opsjon på trinn 2.
Nybygg av boligområde i Melsomvik trinn 1
150 leiligheter i forskjellige størrelser avhengig av hva markedet ønsker. Ca 200 båtplasser. Total byggetid 5-7 år. Prosjektet er på totalt 20.500 kvadratmeter inkl. parkeringskjellere. Det er delt opp i 3 hovedtrinn hver på ca. 7.000 kvadratmeter BRA. Salgspris ca 60.000.000:-.
Nybygg av leiligheter i Tønsberg
Snorres gate/Bisp Eysteins gate. Gnr/bnr: 1002/174, 210, 233, 234 og 453.
Nybygg av boliger i Tønsberg kommune
Regner med salgsstart Q1 2022
Nybygg av boliger i Nøtterøy
GNR/BNR: 67/1 og 3 mfl. Antall boenheter er ikke fastsatt. 2-3 etasjer.
Nybygg av leiligheter i Skien, trinn 2 mfl
Totalt 81 stk leiligheter på Bugten Brygge.
Nybygg av boliger og fortetting på Vesterøyveien 44-48 i Framnes
27 boliger. Varslingområdet er på ca. 9,3 daa. GNR/BNR: 113/343, 113/8 og 113/24 mfl.
Nybygg av leiligheter i Skien
Ca 24 måneders byggtid.
Nybygg av flerbolighus, rekkehus og eneboliger i Langangen
16 stk leiligheter (terrassert blokkbebyggelse), 8 stk rekkehus og 25 stk eneboliger i første etappe. Totalt 142 stk boliger planlegges på eiendommen.
Nybygg av leilighetsbygg og brygge i Langesund trinn 3
Trinnvis utbygging. Totalt ca. 120 enheter.
Nybygg av leiligheter i Tønsberg, trinn 4 m.fl.
Trinnvis utbygging. Totalt ca 260 leiligheter. Delfelt BB1-BB6 del 1 Fordelt på 2 salgstrinn i januar & mars 2022
Nybygg av leilighetsbygg og tomannsbolig på Kjølnes i Porsgrunn
Gnr/bnr: 200/4134 og 200/764. 22 boenheter i to leilighetsbygg i to og tre etasjer, og en 2-mannsbolig.
Nybygg av boliger og forretning på Lomodden i Seljord
Gnr/bnr: 46/58, 33 ,34, 8, 3, 65, 44, 16. Krever oppfylling av landareal og utfylling av Seljordvatnet. Ca 12 leiligheter. 12-15 byggemåneder.
Etablering av boliger i Porsgrunn kommune
Ca. 27 daa. Det legges til rette for 38 boenheter, fordelt på fem 6-mannsboliger og en 8-mannsbolig.
Riving av industrihall og nybygg av boliger i Rørestrand, trinn 2
Totalt 80 leiligheter fordelt på 2 trinn.
Nybygg av leiligheter i Horten
Nybygg av 26 nya leiligheter.
Nybygg av leiligheter i Holmestrand
Totalt ca. 75 leiligheter fordelt på 3 byggtrinn.
Riving av kontor og nybygg av boliger og næringslokaler i Skien
Ikke behov for grunn og fundament, eksisterende bygg rives ner til fundament. 1000 kvm skal bestå av næringsbygg.
Nybygg av boliger i Larvik
30 boenheter fordelt på 16 eneboliger, 12 leiligheter og en 2-mannsbolig.
Nybygg av leiligheter på Revetal i Tønsberg
Leiligheter mellom 45 og 98 kvadratmeter. Næringsareal i første etasje. Felles takterrasse.
Nybygg av boligområde i Siljan kommune
Byggeklare tomter. 20 tomter gjenstår. Selges til utbyggere og selvbyggere.
Nybygg av leiligheter på gamle skoletomta på Heistad i Porsgrunn, trinn 1
Oppføring av et leilighetsbygg på 15 boenheter, opparbeidelse av uteområdet og ny gangforbindelse mellom Pansveg og Breviksvegen.
Etablering av boligbebyggelse med tilhørende anlegg på Holmejordet
Ca 4,8 daa. Planen er å legge til rette for utvikling av eiendommen ved oppføring av konsentrert boligbebyggelse med tilhørende anlegg, samt opprydding av adkomstforholdene og sikring av avkjøring.
Nybygg av seksmannsboliger og rekkehus på Guriskogen i Larvik
4 rekkehus og to seksmannsboliger. Forventet byggetid 10-12 mnd.
Tomter for utvikling og nybygg av boliger ved Guriskogen i Larvik.
Totalt 12 tomter, 9 boligtomter og 3 utviklingstomter.
Nybygg av småhus og tomannsboliger på Vessia i Porsgrunn, trinn 2
8 småhus og 4 tomannsboliger. Prosjektutvikler: Seltor Bolig AS. Total tomtareal, ca 16 mål. Trinnvis utbygging. Gnr/bnr 121/1766, 1894, 1901, 1040 mfl.
Etablering av ene-og tomannsboliger i Sandefjord
Planlagt 10 boliger. GNR/BNR: 302/8, 302/162, 306/126, 306/124, 306/73/65, 306/73/16.
Nybygg av boliger i Larvik
6 mannsbolig på Meldals vei 18 og Roald Amundsens vei 4A. Ombygg og tilbygg av 12 leiligheter Nansetgata 95 og 99.
Nybygg av boliger på Gulset i Skien
På Strømdal mellom Skoglivegen, Strømdalbakken og Utsikten. 3,7 dekar
Nybygg av leiligheter i Sandefjord
Ca: 7-10 leiligheter.
Nybygg av leiligheter i Sandefjord
Ca: 7-10 leiligheter.
Etablering av boliger for førstegangsetablerere i Færder kommune
6 boliger på Roppestadkollen for førstegangsetablerere.
Nybygg av konsentrert småhusbebyggelse i Holmestrand sentrum
Eksisterende enebolig med tilhørende garasje rives og at eiendommen fortettes med 1 tomannsbolig og 5 eneboliger i rekke.
Nybygg av leiligheter på Østre Halsen på østsiden av Nordlyløkka i Larvik
Gnr/bnr: 1006/233, 1006/383, 1006/191, 1006/175. Ove gjeddes vei 4, Nordlyløkka 7 og 5. 2-3 etasjer. Ca. 4,6 daa.
Nybygg av småhusbebyggelse i Bergsbygda
Planlegges for ca 25 tomter.
Nybygg av eneboliger i Ulefoss
5 eneboligtomter med areal fra ca 830 – 950 m2. Det er fremført vann, avløp, strøm og kommunal vei til tomtegrense. Tomteområdet er barnevennlig uten gjennomgangstrafikk, og det er opparbeidet lekeplass med utstyr.
Ombygg av eksisterende bygg til barneleiligheter i Sandefjord
3 forsterket barneleiligheter i en eksisterende bygg i Sandefjord.
Ombygg av leiligheter i Sandefjord
2. etg. har i dag 2 leiligheter, men disse rives og det gjenoppbygges 3 leiligheter 3. etg. er i dag et råloft, taket må legges om og det skal etableres 4 leiligheter
Nybygg av småhus for vanskeligstilte i Horten kommune
Oppføring av småhus (boliger) samt utebod og miljøstasjon. Småhus er et ledd i Horten kommunes satsing på å skaffe tilveie et tilpasset botilbud for vanskeligstilte.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.