Alle aktuelle boligprosjekter i Vestfold og Telemark fylke

Bamble (2)
Drangedal (0)
Færder (8)
Fyresdal (0)
Hjartdal (3)
Horten (6)
Kragerø (1)
Kviteseid (2)
Larvik (4)
Nissedal (0)
Nome (2)
Notodden (2)
Porsgrunn (7)
Seljord (1)
Siljan (0)
Skien (6)
Tinn (0)
Tokke (1)
Tønsberg (10)
Vinje (2)
Nybygg av boliger og fritidsboliger i Seljord kommune
Gnr./bnr. 41/12 og 43/14. Infrastruktur bygges ut forløpende.
Nybygg av bydel i Skien, kvartal 1
BREEAM Communities. Trinnvis utbygging. Total 55 000 kvm for kvartal 1-3.
Nybygg av leiligheter og næring i Horten kommune
Ca. 76 leiligheter. Boligareal: 10.017 m², næring: 3.298 m² og aktivitetspark: ca 2.500 m².
Nybygg av leiligheter i Porsgrunn, trinn 2
Gnr/bnr: 200/2169, 374/173, 213 og 64.
Nybygg av boliger på Kamfjordåsen i Sandefjord
Det angitte utbyggingsområdet er på 25 dekar.
Nybygg av boliger i Nøtterøy
GNR/BNR: 67/1 og 3 mfl. Antall boenheter er ikke fastsatt. 2-3 etasjer.
Nybygg av leiligheter i Tønsberg, trinn 1 og 2
15-17 byggemåneder. Trinnvis utbygging. Totalt ca 260 leiligheter.
Nybygg av leiligheter på Solvang i Tønsberg
Planlegger 5-8 etasjer. Anders Rørholts vei 6-10, gnr/bnr: 85/7 og 85/14, samt del av gbn. 1011/161, 1011/162 og m.fl.
Nybygg av leiligheter på Eikelundåsen i Holmestrand kommune
Totalt ca 112 boliger fordelt på 102 leiligheter og 10 eneboliger. Ca 78 daa. Gnr/Bnr: 9/1, 2, 4, 10, 18.
Nybygg av boliger i Kviteseid
Ca 20 nye boligtomter.
Nybygg av boliger samt oppgradering av kontor og forretning på Teie i Færder kommune
Legge til rette for bolig med tilhørende parkering og uteareal, kontor og ev. forretning gjennom oppgradering av eksisterende sparebankbygg på Teie, og nybygg av leiligheter der det i dag er parkeringsplasser.
Nybygg av leiligheter i Tønsberg, trinn 3
Trinnvis utbygging. Totalt ca 260 leiligheter.
Nybygg av lavblokker og rekkehus på Gartneritomta på Steinsnes, trinn 2
Lavblokker på tre etasjer, 22 leiligheter. 48-110 m2, 5 rekkehus, to etasjer, 105 m2.
Etablering av bygård med næring og leiligheter i Sandefjord kommune
Ca. 3,2 daa. Ca. 20-22 boenheter. Bygning på gbnr 173/114 forutsettes revet for å gi plass til ny bebyggelse. Bygningen på gbnr 173/113, «fengselet», skal bevares og er nylig renovert.
Nybygg av leiligheter på Risøya i Larvik, trinn 1
Hus A-M. Risøyveien 5 og 7. GNR/BNR: 5001/784, 870, 978 mfl.
Nybygg av boliger i Kviteseid sentrum
12 moderne og praktiske leiligheter midt i sentrum av Kviteseid!
Nybygg av boliger i Orerønningen
Frittliggende-og konsentrert småhusbebyggelse.
Nybygg av boliger i Porsgrunn kommune
2-3 etasjer. 14-17 boenheter.
Nybygg av tomannsboliger sentralt på Nenset i Skien, trinn 1
1-2 etasjer. Totalt 44 boenheter på Nenset Park.
Nybygg av leiligheter i Langesund, fase 1
Ca. 1,5 mål til bolig. 600 m2.
Etablering av boliger i Nome kommune
Delvis byggeklare tomter.
Nybygg av småhus på Vessia i Porsgrunn, trinn 2
Prosjektutvikler: Seltor Bolig AS. Total tomtareal, ca 16 mål. Trinnvis utbygging. Gnr/bnr 121/1766, 1894, 1901, 1040 mfl.
Nybygg av boliger i Larvik
6 mannsbolig på Meldals vei 18 og Roald Amundsens vei 4A. Ombygg og tilbygg av 12 leiligheter Nansetgata 95 og 99.
Nybygg av boliger på Gulset i Skien
På Strømdal mellom Skoglivegen, Strømdalbakken og Utsikten. 3,7 dekar
Nybygg av tomannsboliger i Holmestrand kommune
Planområdet er ca. 9,7 daa. og omfatter gnr./bnr. 430/1, 430/10, 430/18, 430/32, 430/49, 430/66, 430/91, 430/103 og 464/1.
Etablering av boliger for førstegangsetablerere i Færder kommune
6 boliger på Roppestadkollen for førstegangsetablerere.
Ombygg av postkontor/trykkeri til leiligheter i Brevik
Gnr/ bnr. 81/1, 2, 151, 142, 169.
Nybygg av tremannsbolig i Sandefjord kommune
Soleveien 9A og B. Ca. 4,7 daa. Hensikten med reguleringsarbeidet er å legge til rette for 16 boenheter i tre- og firemannsboliger med parkeringskjeller.
Nybygg av eneboliger i Tuddal
Infrastruktur er opparbeidet.
Nybygg av boliger i Hjartdal kommune
Infrastruktur er opparbeidet.
Etablering av automatisk slokkeanlegg for omsorgsboliger i Tønsberg kommune
Det er tre frittliggende avdelinger, bygg 12 og 13, samt en sammenkoblet bygningskropp bestående av 7 bygg koblet sammen med innvendige gangkorridorer.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.