Alle aktuelle boligprosjekter i Sør-Varanger

Nybygg av boliger i Sør-Varanger kommune
Tre eneboliger med utleiedel med felles adkomstvei fra Ellisif Wessels vei.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.