Alle aktuelle boligprosjekter i Målselv

Nybygg av hytter, restaurant, servicebygg og parkering mm i Målselv
40 hytter for utleie, restaurant, ishotell, servicebygg, parkering, hundegård og hundeløype, tilrettelegges for ishotell.
Nybygg av omsorgsboliger på Andslimoen i Målselv kommune
Målselv kommune skal bygge 20 (14 omsorgsboliger med opsjon på 6) heldøgns omsorgsleiligheter med personalbase på Andslimoen.
Renovering av kaserne i Målselv kommune
Opsjon på renovering av tak og etterisolering av kaldloft.
Renovering av tak på kaserne i Bardufoss
En total renovering av tak, kaldloft og kledning på gavlvegger på kaserne L Bardufoss.
Total renovering av tak, kaldloft og kledning på gavlvegger på kaserne L Bardufoss, 302120
Totalt takflate 330m2 Gavlvegger: 2 stk a 16,5 m2 Takrenner 2x 23m Nedløp 4 stk a 7m Snøfanger 3 rader hver side

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.