Alle aktuelle boligprosjekter i Lyngen

Utbedring av setningsskader på omsorgssenter i Lyngen kommune
Deler av Lyngstunet omsorgssenter er utsatt for setningsskader.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.