Alle aktuelle boligprosjekter i Lyngen

Nybygg av luksusresort i Lyngen
Grunneier Ola O.K Giæver Jr har solgt 1000 mål i Lyngen. Hva som skal bygges er foreløpig ukjent.
Utbedring av setningsskader på omsorgssenter i Lyngen kommune
Deler av Lyngstunet omsorgssenter er utsatt for setningsskader.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.