Alle aktuelle boligprosjekter i Alta

Nybygg av leiligheter på Elvekanten i Alta, trinn 3-4
Total 150 boliger planlegges på Elvekanten. 3-4 etasjer. 4 byggetrinn, 8 boligblokk. 42 leiligheter i trinn 1.
Nybygg av blokkbebyggelse i Alta
Totalt planlegges ca. 160 blokkleiligheter og 52 rekkehusenheter på Lille-Komsa boligområde.
Nybygg av leiligheter m.m i Alta
Totalt planlegges ca. 160 blokkleiligheter og 52 rekkehusenheter på Lille-Komsa boligområde.
Nybygg av rekkehus m.m i Alta
Totalt planlegges ca. 160 blokkleiligheter og 52 rekkehusenheter på Lille-Komsa boligområde.
Nybygg av boliger for psykisk og funksjonshemmede på Midtbakken i Alta kommune
"Marienlund bosenter". 4-, 6- og 8-mannsboliger. Marienlund 36-46. Handles opp sammen med Marienlund utleieboliger. NOK 100 000 000,- eks. mva. Totalt 22 boenheter.
Nybygg av utleieboliger på Midtbakken i Alta kommune
"Marienlund bosenter". Marienlund 36-46. Handles opp sammen med Marienlund omsorgsboliger. NOK 100 000 000,- eks. mva. Totalt 22 boenheter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.