Nybygg av luksusresort i Lyngen
Grunneier Ola O.K Giæver Jr har solgt 1000 mål i Lyngen. Hva som skal bygges er foreløpig ukjent.
Nybygg av leiligheter på Tromsøya i Tromsø
To høyblokk på 10 og 14 etasjer. I tillegg er det planlagt to lavere blokker på fire etasjer. Utbedring av Nordøyvegen for gående og syklende. Samarbeidsprosjekt mellom Varden Borettslag og Boligbyggelaget Nord.
Nybygg av hytteområde i Lenvik
Infrastrukturen etableres av utbyggere. Regulering godkjend. Byggestart er ikke fastsatt. Områdeplanen er godkjent med 327 enheter 1.700.000 m². Gnr/bnr: 36/2
Nybygg av leiligheter i Tromsø
Solstrandveien 30-35. Ca. 205 stk leiligheter. Nabotomten til Amfi Pyramiden.
Nybygg av boliger, forretning og kontor i Lenvik
Ca 10000 m2 med næring. Totalt ca 150 stk boenheter och 15000 m2 med næring på Silsand strand.
Nybygg av boliger i Lenvik
Totalt ca 150 stk boenheter och 15000 m2 med næring på Silsand strand.
Nybygg av seniorboliger i Tromsø
Inga Sparboes veg 2-44.
Nybygg av boliger, forretning og kontor i Lenvik
Ca 3500 m2 med næring. Totalt ca 150 stk boenheter och 15000 m2 med næring på Silsand strand.
Nybygg av boliger i Harstad
Ca. 30 boenheter. Prosjektet planlegges i sammenheng med 18-hulls golfbane, som nærmeste nabo. Tomtefeltet er beliggende midt mellom Harstad og Evenes Flystasjon. Prospekt under utarbeidelse.
Nybygg av studentboliger i Tromsø, trinn 4-5
Det legges opp til 1000 studentboliger fordelt på 11 bygg tilpasset samskipnadens behov for en fleksibel og trinnvis utbygging. Totalt 4-5 byggetrinn. Byggehøyden ligger i spennet mellom 3 og 12 etasjer.
Utvikling av leiligheter og kjøpesenter mm på Larsneset i Harstad, trinn 1
45 nye butikker og 400 nye parkeringsplasser er planlagt.
Nybygg av leiligheter på Elvekanten i Alta, trinn 2
Total 150 boliger planlegges på Elvekanten. 3-4 etasjer. 4 byggetrinn, 8 boligblokk. 42 leiligheter i trinn 1.
Nybygg av leiligheter på Hamneneset i Tromsø
Totalt 350 stk boliger skal bygges på Solneset.
Nybygg av hytter, restaurant, servicebygg og parkering mm i Målselv
40 hytter for utleie, restaurant, ishotell, servicebygg, parkering, hundegård og hundeløype, tilrettelegges for ishotell.
Etablering av mellomstor kvarter/mindre leiligheter på Porsangmoen(utenfor leiren)
Etablere 72 mellomstor kvarter/mindre leiligheter. Utforming og størrelse tilsvarende det som er etablert på Bardufoss. Arealet er på ca 3.000 m2.
Nybygg av flerbolighus i Alta
20-25 enheter i trinn 1, uklar utforming.
Nybygg av leiligheter m.m i Alta
Totalt planlegges ca. 160 blokkleiligheter og 52 rekkehusenheter på Lille-Komsa boligområde.
Nybygg av hyttefelt i Senja kommune
Planområdets areal Ca. 107,5 daa. Byggeområdets areal Ca. 56 daa.
Nybygg av boliger og kontor alternativt bevertning i Lenvik
Ca 600 m2 med kontor alternativt bevertning. Totalt ca 150 stk boenheter och 15000 m2 med næring på Silsand strand.
Nybygg av hytteområde i Bakkejord i Neiden
Gnr/bnr 7/6,17,30,74 m.fl.
Nybygg av leiligheter i Bossekop, trinn 2
Bygges i tre trinn. Totalt 120 enheter.
Ombygg av forretning samt påbygg av boliger i Brøstadbotn
Rehabilitering av forretningsbygg med ca 1930 kvm i 1 etasje samt påbygg av boliger i 2 etasje. 16-17 boliger.
Nybygg av omsorgsboliger på Andslimoen i Målselv kommune
Målselv kommune skal bygge 20 heldøgns omsorgsleiligheter med personalbase på Andslimoen.
Nybygg av leiligheter i Kvæfjord
4 etasjer (inkl parkeringsgarasje delvis under bakkeplan). Ca. 2,2 mål.
Nybygg av firemannsboliger på Nordmannsgård i Tromsø, trinn 4
Totalt ca 750 boliger på Fløylia. Samarbeidsprosjekt mellom Barlindhaug Eiendom AS, Miliarium Bolig AS og Mælen Holding AS.
Nybygg av utleieboliger og turistanlegg mm på Senja
1 bygg med 8 utleieboliger og 2 stk eneboliger. Gnr/bnr: 118/3, 28, 32 og 33.
Nybygg av leiligheter med tilhørende carporter i Alta
Riving av 1 enebolig. Nybygg av 2 leilighetsbygg og 3 bygg med carport. Boliger fra 35-95 m2. Gnr/bnr 32/700, samt del av eiendom 32/597.
Etablering av boligområde i Båtsfjord
Fra investeringsbudsjett 2020-2023.
Nybygg av leiligheter ved Nordreisa
GNR/BNR: 43/4, 10, 22, 42, 54 mfl
Nybygg av utleieboliger i Lakselv
To-og tremannsboliger. Kommunale langtids utleieboliger.
Nybygg av omsorgsboliger i Tromsø
Beboere med problematikk innen rus og psykiske lidelser. Til denne boligen skal det gjøres tekniske- og inventarmessige anskaffelser som er robuste, drifts- og bruker vennlige. Lokalisering er ikke avklart.
Etablering av nytt boligfelt i Kvænangen kommune
Gnr/bnr 28/113 , 28/114 og 28/115.
Nybygg av rekkehus ved Nordreisa
GNR/BNR: 43/4, 10, 22, 42, mfl
Nybygg av kommunale boliger på Hamna i Tromsø
Toftvegen og Ringvegen. 1,6-1,8 mål.
Ombygg av forretningslokale til leiligheter i Skjervøy kommune
Innredning av 5 leiligheter i tidligere forretningslokale. Rivningsarbeider, oppbygging i henhold til vedlagte tegninger, nytt el-anlegg, rørleggerarbeider, malerarbeider, flisarbeider, fasadekledning, balkonger, boligventilasjon etc.
Nybygg av eneboliger i Ildskog
Ca 1,3-2,4 mål/tomt.
Renovering av kaserne i Målselv kommune
Opsjon på renovering av tak og etterisolering av kaldloft.
Nybygg av småhus for utleie til vanskeligstilte i Hammerfest kommune
Hammerfest kommune ønsker oppført småhus for utleie til vanskeligstilte på boligmarkedet. Slik at leietakere får en stabil og forutsigbar bosituasjon. Målsetningen er å fremskaffe selvstendig småhus som er inkludert i det øvrige bomiljøet hva gjelder bokvalitet for beboer og opprettholde estetiske kvaliteter for omgivelsene. To småhus - Platået i Rypefjord og Vadsøveien på Fuglenes.
Renovering av tak på kaserne i Bardufoss
En total renovering av tak, kaldloft og kledning på gavlvegger på kaserne L Bardufoss.
Total renovering av tak, kaldloft og kledning på gavlvegger på kaserne L Bardufoss, 302120
Totalt takflate 330m2 Gavlvegger: 2 stk a 16,5 m2 Takrenner 2x 23m Nedløp 4 stk a 7m Snøfanger 3 rader hver side
Flytting av gjøkvannskoia og bygging av nytt inngangsparti i Sør-Varanger kommune
Oppdragsgiver ønsker å flytte Gjøkvannskoia fra dagens plassering til Informasjonspunkt Gjøken i Sør-Varanger kommune. Der skal koien gjenoppbygges med nytt inngangsparti.
Totalrenovering efter brand i bolighus, Balsfjord kommune
Oppdraget omfatter utskifting av all innvendig kledning, samt vinduer og dører. Det skal leveres og monteres både kjøkken- og baderomsinnredning, samt garderobeskap. Boligen skal bygges opp med samme romløsning som tidligere, men i tillegg som forsterket bolig for hard bruk. Det betyr at alle overflater skal være laget av robuste materialer, være lette å renholde, vannfaste og i hensiktsmessig farge (for eksempel våtromsplater). I alle rom, bortsett fra teknisk rom, skal det legges gulvbelegg med minst 30mm oppbrett. Dette gjelder også i døråpninger.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.