Alle aktuelle boligprosjekter i Verdal

Nybygg av boliger i Verdal
Planområdet ligger på Nestvold ca 1,2 km nord for Verdal sentrum, og omfatter del av eiendommen med gnr. 16 og bnr. 1, Planområdet er 16,0 daa. og grenser til Sjøbygdvegen i øst, Tord Folesons gate i sør og vest og gnr. 16, bnr. 75 i nord.
Nybygg av boliger på Brauta i Vinne, Verdal
Gnr/bnr: 282/4, 19, 24, 33, 167, 169 og 186. Ca 5,7 daa.
Nybygg av leiligheter i Verdal
Planområdet er på ca. 2,6 daa. . Parkering planlegges i en fellesgarasje i førsteetasje mot nordøst, med innkjøring via gangveg i sør. 12 leiligheter utformet som byvilla i 2-3 etasjer.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.