Alle aktuelle boligprosjekter i Stjørdal

Nybygg av leilighetsbygg i Stjørdal
Gnr/bnr: 101/251, 113/88, 102/1241 (delvis) og 113/91 (delvis). S-bRA på 5500 – 6000 m2.
Nybygg av boliger i Stjørdal, trinn 1
Gnr/bnr: 107/394, 102/104, 441 mfl. Ca 120-130 stk leiligheter. 3-5 etasjer.
Nybygg av boligområde i Stjørdal
Ca 40 enheter. Gnr/bnr: 108/6, 108/169 og 108/131.
Nybygg av eneboliger og rekkehus i Stjørdal
Gnr/bnr 48/1 og deler av 48/14. Forslagstiller ønsker å bygge terrasserte frittstående eneboliger og rekkehus med garasje/carport. Det antydes ca. 17 boenheter.
Nybygg av boliger i Hegra
Gjennomførelsetid: 2-3 år.
Nybygg av boliger i Stjørdal
Hangartomta og del av Ringbanen gnr/bnr. 107/1 og 102/441.
Nybygg av robuste boliger i Stjørdal
Velferd ønsker å etablere et tilbud med 5-7 robuste småhus.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.