Alle aktuelle boligprosjekter i Steinkjer

Nybygg av boliger i Steinkjer
Gnr.189/Bnr.234, Gnr.189/Bnr.235, Gnr.189/Bnr.237, Gnr.189/Bnr.239. Mulighetsstudien viser 37 enheter.
Nybygg av rekkehus og firemannsboliger i Steinkjer
Gnr/bnr: 196/341. 197/891, 196/96, 197/15-16. 3 rekkehus og 16 leiligheter.
Nybygg av leilighetsbygg i Steinkjer
Gnr/bnr: 197/721 og deler av 197/2.
Nybygg av firemannsboliger på Byafossen i Seinkjer
2 stk firemannsboliger inklusive adkomstvei.
Nybygg av boliger i Steinkjer
Det planlegges for ett eller to boligbygg på 2 etasjer, med rundt seks boenheter, samt parkeringskjeller og annen infrastruktur.
Nybygg av eneboligtomter på Lysheim
Tomt 25, 26, 27, 28, 36

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.