Alle aktuelle boligprosjekter i Oppdal

Nybygg av fritidsboliger ved Hamna i Oppdal
70 tomter. Planområdet er på ca. 200 da og ligger ved Hamna mellom E6 og Gamle Kongeveg, ca. 6 km nordøst for Oppdal sentrum. Vann og avløp skal kobles til kommunalt nett.
Nybygg av fritidsboliger i blokkformasjon og hytter i Stølen
Planområde: 4,15 daa. Gnr/bnr: 293/2, 49. FB1, hytter, 12 enheter. FB2 blokk, 20 enheter.
Nybygg av eneboliger i Oppdal
Dele avsatt boligområde til 5-6 boligtomter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.