Alle aktuelle boligprosjekter i Nærøysund

Nybygg av leiligheter ved Skipsleia, trinn 1
Ca 100-120 leiligheter. 42 leiligheter blir utført i trinn 1.
Nybygg av boligområde i Kolvereid
Gnr/bnr 62/9 mfl. Det er et foreløpig anslag på ca. 30 tomter. En blanding mellom eneboligtomter og konsentrert småhusbebyggelse som rekkehus og mindre leilighetsbygg. Reguleringsområdet er på ca. 65 daa.
Nybygg av eneboliger på Engan nord for Rørvik
Infrastruktur er ikke opparbeidet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.