Alle aktuelle boligprosjekter i Midtre Gauldal

Nybygg av omsorgsboliger i Midtre Gaudal, trinn 2
30 boliger fordelt på 3 byggetrinn.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.