Alle aktuelle boligprosjekter i Inderøy

Nybygg av boliger i Inderøy
4 rekkehus, og 4 leiligheter. 2-3 etasjer.
Nybygg av boliger på Sandvollan i Inderøy
Hensikten med planen er å legge til rette for oppføring av minimum 2 frittliggende bygg med inntil 12 leiligheter fordelt på byggene. Det er tenkt mindre enheter som leiligheter og kjedehus. I tillegg til boliger skal det bygges søppelhus på 22 m2 og et energianlegg på 4 m2.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.