Alle aktuelle boligprosjekter i Høylandet

Akkurat nå finnes det dessverre ingen prosjekter i Høylandet som matcher valget ditt, men ettersom databasen vår oppdateres jevnlig kan det dukke opp et prosjekt når som helst.

Mens du venter kan du enten melde din interesse til oss i skjemaet ved siden av, eller gå videre til resten av fylkets prosjekter som du kan se noen eksempler på nedenfor.

Nybygg av ambulansestasjon i Støren
Ambulansestasjonen skal samlokaliseres med brannstasjonen i Moøya, og ambulansestasjonen og brannstasjonen tilknyttes via en gangbru. Den nye ambulansestasjonen vil bli ca 300 m2 over to plan, og skal blant annet inneholde garasje, oppholdsrom, kjøkken, garderober, kontor og hvilerom. Oppstart blir sommeren 2023.
Nybygg av boligområde i Stjørdal
Ca 40 enheter. Gnr/bnr: 108/6, 108/169 og 108/131.
Nybygg av boligområde i Trondheim
Gnr/bnr 421/272 og 422/228 m.fl. Det stilles krav i bestemmelsene om at terrenget skal terrasseres. Byggenes høyder er tilpasset slik at de i minst mulig grad skal hindre for utsikt fra naboer i Sverdrups veg. Leilighetsbyggene i vest har høyde som varierer mellom 3 og 6 etasjer, mens rekkehusene mot vest er på 3-4 etasjer og takterrasse. Det er illustrert 53 nye boenheter i illustrasjonsmaterialet, hvorav 40 leiligheter, resten eneboliger og rekkehus. Det er satt en maksgrense på 60 boenheter i planen.
Nybygg av boliger og parkering i Trondheim, trinn 1
Gnr/bnr: 197/535, 540, 579 mfl. Trinnvis utbygging. Hus D og E.

Se andre prosjekter i Trøndelag fylke ved å klikke her.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.