Alle aktuelle boligprosjekter i Frosta

Nybygg av eneboliger i rekke, leiligheter/motell og restaurant i Frosta
Privat reguleringsplan på eiendommene gnr. 62 bnr. 8, 9, 10 og 12, med formål om å tilrettelegge for boliger og restaurant-/motelldrift med tilhørende funksjoner. På den vestre eiendommen (bnr. 12) ønsker de å tilrettelegge for 7 eneboliger i rekke. Eiendom med bnr. 8 inneholder en én-etasjes bygning hvor det tidligere har vært drevet vertshus og hotell. Eiendom med bnr. 12 er i dag ubebygd, men det har stått en bygning der for den tidligere vertshusog hotelldriften som ble revet i 2013. Eksisterende bygning planlegges bevart og tilrettelagt for 4 leiligheter, restaurant og 4 motellrom. Tilhørende funksjoner som renovasjonsanlegg, felles lekeplass, parkering og busslomme skal inngå i planen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.