Alle aktuelle boligprosjekter i Flatanger

Ombygg av pleie og omsorgstun i Flatanger
Det er behov for anskaffelse av kjøleanlegg (3 stk) på eksisterende ventilasjonsanlegg. Sum kr.1 000 000,-. Renovering av fasade, balkonger mot sørvest. Sum kr. 500 000,-. Fornyelse av markeringslys for rømningsveier (99 bygget, bygg A). sum kr. 200 000,-

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.