Alle aktuelle boligprosjekter i Karmøy

Nybygg av boligområde i Kopervik
20 eneboliger oh 32 leiligheter.
Nybygg av konsentrert småhusbebyggelse på Tjøsvoll øst for Åkra sentrum i Karmøy kommune
Prosjektet omfatter to stykke 6-mannsboliger og en 8-mannsbolig.
Nybygg av leilighetsbygg ved Torvastad, trinn 1
Totalt skal det bygges 60-80 leiligheter på området fordelt på 3 byggetrinn. Gnr/bnr: 142/6, 20, /2 og 81 mfl.
Nybygg av leilighetsbygg ved Torvastad, trinn 2
Totalt skal det bygges 60-80 leiligheter på området fordelt på 3 byggetrinn. Gnr/bnr: 142/6, 20, /2 og 81 mfl.
Nybygg av leilighetsbygg i Åkra
Gnr. 15 bnr. 1637 og 1811 m. fl. Området er 2,6 daa stort. 6-8 leiligheter etableres i tilbygg til eksisterende næringsbygning.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.