Alle aktuelle boligprosjekter i Karmøy

Etablering av boliger i Karmøy kommune
Formålet med planen er å tilrettelegge for fortetting i form av frittliggende småhus, rekkehus eller kjedehus.
Nybygg av leilighetsbygg i Åkra
Gnr. 15 bnr. 1637 og 1811 m. fl. Området er 2,6 daa stort. 6-8 leiligheter etableres i tilbygg til eksisterende næringsbygning.
Nybygg av boligområde i Kopervik
Planområdet omfatter ca. 4,7 daa. 1 stk firemannsbolig og 5 eneboliger.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.