Alle aktuelle boligprosjekter i Herøy

Pasientvarslingssystem i omsorgssenter i Herøy
Det er helt nødvendig å oppgradere pasientvarslingssystemet ved Herøy omsorgssenteret. Dette innebærer utarbeiding av nettverkstilgang, fornyelse av varslingssystem, mobile trygghetsalarm, digitalt tilsyn som gir pasientene mer privatliv og uforstyrret søvn.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.