Alle aktuelle boligprosjekter i Bodø

Riving og nybygg av studentboliger i Bodø
Gnr/bnr: 42/ 345, 346, 354, 355.
Nybygg av leiligheter i Bodø
Parts fabrik i Kalix levererar badrumskabiner.
Nybygg av boliger rett øst for Bodø flyplass i Bodø
Rekkehus med 3 etasjer, leiligheter 5 etasjer.
Nybygg av leiligheter og næringslokaler i Bodø
Storgata 39-45. 4-6 etasjer. Planområdet omfatter gnr/bnr: 138/2109, 138/2060, 138/4366
Nybygg av eneboliger i Bodø
Formålet med detaljreguleringen er å legge til rette for utbygging av frittliggende småhusbebyggelse.
Nybygg av boliger i Bodø
Gnr/bnr 138/1880, 138/4599, 138/767, 138/2551, 138/4610, 138/2899 og 138/3683
Nybygg av bofellesskap for ungdommer med funksjonshemming i bydelen Tverlandet i Bodø Kommune
Nybygg av bofellesskap for seks stykk ungdommer. Bofellesskapet skal inkludere boenheter, fellesareal og personalfasiliteter. Bygget skal BREEAM-sertifiseres til nivå Good. Ca. 500-600 m2.
Nybygg av flyktingboliger (modulbygg) i Bodø kommune
Boligbehov ca 100 boenheter. Det vil være behov for alt fra 2- roms til 5-roms.
Etablering av ny luft/vann varmepumpe ved bo- og servicesenter i Bodø kommune
Det skal etableres nye energibrønner ved Tverlandet bo- og servicesenter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.