Alle aktuelle boligprosjekter i Volda

Etablering av leiligheter i Volda kommune
4-5 etasjer. Gnr/bnr: 19/1 og 2. 13 daa.
Nybygg av boliger, kontor og forretning i Volda, trinn 2
Trinn 1: 8200 BRA Trinn 2: 8240 BRA
Nybygg av boliger, kontor og forretning i Volda, trinn 1
Trinn 1: 8200 BRA Trinn 2: 8240 BRA

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.