Alle aktuelle boligprosjekter i Ulstein

Nybygg av omsorgsboliger med tilhørende service- og personalfunksjoner i Ulstein, trinn1
Reguleringsplan Ulshaug - Bakken. Planområde ca 12,6 daa. Gnr/bnr 8/263, 348, 366 mfl. Trinn 1 er planlagt med om lag 21 heildøgns omsorgsplassar, personalfuksjonar og mogleg næring/tenesteyting på gateplan. Bygg er planlagt med 3 etasjar over kjeller. Opsjon foreligger for: 1:Trekke ut 3 etg. (plan 4) over kontorfasilitetene 2.a:Solcelleanlegg på tak, vestlig bygg. 2.b:Solcelleanlegg på tak, østlig bygg. Forutsetter at opsjon 1 ikke utløses. 3:Ekstra spotter i boliger 4: Automatisk døråpner til boliger. 5: Oppgradering kjøkken boliger 6: Forsterkeranlegg for teleslynge, høytalere og mikrofoner 7: Plantevegg.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.