Alle aktuelle boligprosjekter i Tingvoll

Etablering av beslag over brannmur på omsorgssenter i Tingvoll kommune
På Straumsnes omsorgssenter går det en brannmur midt gjennom D-fløya på omsorgssenteret. Ved overgang til tak er det brukt silikon da bygget ble bygd i år 2000. Denne overgangen har stadig vannlekkasjer og vi ønsker nå å legge beslag over hele brannmuren på ene siden inn mot fløyene og gesimsen. Det er lagt beslag på motsatt side langs hovedvei. Arbeidet er tenkt utført med diffusjonsåpen underlagsduk mot Leca, sløyfelekt 12x23 mm med senter 60 cm, horisontallekt 19x98 mm CC 30 cm. Båndtekkingen klamres i horisontal lekt. Oppsummering: - Båndtekking i plastbelagt stål, standard farger. - Monteres på utlektet Leca, med diffusjonsåpen underlagsduk. - Lekter for innfesting monteres CC 30 cm. - Båndtekkingen utføres med dobbeltfals. - Gesimsbeslag bredde 48 mm plastisolert stål.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.