Alle aktuelle boligprosjekter i Tingvoll

Gjennomgang/verifisering av punkter etter brannteknisk tilstandsanalyse for kommunale bygg i Tingvoll kommune
Straumsnes omsorgssenter, Tingvoll barne- og ungdomsskole, Kveldheim, Meisingset oppvekstssenter, Vonheim.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.