Alle aktuelle boligprosjekter i Sunndal

Nybygg av leilighetsbygg i Ålvundeid
Gnr. 100, bnr. 69, 70 og 71 - tomt 4, 6 og 8.
Nybygg av boligfelt i Øksendalen
Detaljregulering er godkjent.
Nybygg av boligfelt i Ålvundeid
Detaljregulering er godkjent.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.