Alle aktuelle boligprosjekter i Sula

Nybygg av leilighetsbygg for personer med spesielle behov og personalbase i Sula kommune
Omregulering fra frittliggende bustader til leilighetsbygg for personer med spesielle behov.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.