Alle aktuelle boligprosjekter i Stranda

Rehabilitering av heis på omsorgssenter i Stranda kommune
Konkurransen omhandlar heisleveranse for rehabiliterings- og ombyggingsarbeider av 1 stk eksisterande heis.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.