Alle aktuelle boligprosjekter i Møre og Romsdal fylke

Aukra (8)
Aure (0)
Averøy (8)
Fjord (0)
Giske (3)
Gjemnes (2)
Hareid (2)
Herøy (0)
Molde (17)
Rauma (2)
Sande (1)
Smøla (0)
Stranda (1)
Sula (1)
Sunndal (5)
Surnadal (1)
Sykkylven (3)
Tingvoll (0)
Ulstein (1)
Vanylven (0)
Vestnes (7)
Volda (4)
Ålesund (15)
Ørsta (9)
Opparbeidelse av bydelssenter mm på Kverve, Ålesund
Planområdet ligger på Kverve på Ellingsøy i Ålesund kommune. Arealet omfatter gårds‐ og bruksnummer 147/383, 147/154, 147/191, 147/17, 147/160, 147/14, 147/382 og 147/134. Planområdet er om lag 35,7 dekar stort. Planen er utarbeidet av Plot Arkitekter AS på oppdrag fra Coop Nordvest SA. Kverve Næring AS v/Coop Nordvest SA eier størstedelen av planområdet. NG Eiendom Møre As eier mesteparten av tomta eksisterende Kiwi‐butikk står på, mens flere privatpersoner eier hver sine boligseksjoner på denne tomta. 107 enheter.
Nybygg av boliger på Nedregården vest ved Moa i Ålesund kommune, trinn 1
Arealet omfatter en andel av gbnr. 25/359, og gbnr. 25/377, 25/378, 25/378, 25/165, 25/169, 25/170. Størrelsen på planområdet er ca 17,5 daa. Konsentrert boligbygging av rundt 73 boenheter fordelt på blokkbebyggelse med 4-5 etasjer.
Nybygg av boliger på Moa i Ålesund kommune
Gnr/Bnr: 25/312, samt del av 25/359, 25/359, 25/165 og 25/66. Intill 35 boenheter. 3-5 etasjer.
Nybygg av boliger i Hatlane
60-70 leiligheter.
Etablering av ny bydel i Molde
Gnr/bnr: 25/192,317,365,944,946 m.fl. Bygges ut i 4 trinn. Utfylling av sjø. Totalt 150 leiligheter
Nybygg av barneboliger på Flisnes i Ålesund kommune
Brisingstubben, Flisnes nord, BKS1. Gnr/Bnr: 13/58 m.fl. Bygget skal vere eit ZEB-O bygg og skal BREEAM-NOR - Good sertifiserast.
Nybygg av leiligheter på Spjelkavik i Ålesund kommune
Spjelkavikvegen 3-13 og Brusdalsvegen 4-14.
Nybygg av boliger i Molde
13 tomter gjennstår.
Nybygg av leiligheter i Molde
19 tomter er solgt, 4 til salgs
Nytt boligområde på Kringstad, Molde kommune
Endret prosjektnavn, tidligere Kringstad boligområde. Totalt 300 boligenheter, havn skal tredobles i størrelse. Opparbeidede av infrastruktur på separat prosjekt.
Nybygg av eneboliger i Gjemnes
Gnr/bnr: 83/4, 129.
Etablering av boligfelt i Averøy kommune
Byggeklare tomter. 3 eneboligtomter og 16-17 tomannsboligtomter/flermannsboligtomter.
Nybygg av bustadfelt i Ørsta sentrum
8,7 dekar. Det planleggast å føre opp 11 bueiningar i form av rekkehus, samt eit ikkje bestemt antal bueiningar i ein ny etasje på eksisterande næringsbygning.
Nybygg av eneboliger på Gossen i Aukra kommune
Ledninger for kloakk, overvann og drikkevann er lagt fram til tomtegrense.
Etablering av boliger med garasje på Jendem i Hustadvika kommune
34/4, 34/28 mfl. Totalt ca. 86 daa på Jendemshagen II.
Nybygg av leiligheter i Kristiansund
Ordning i bygging: 6-5-2-1-3-4. Fiber, internett og TV fra Telenor/NEAS. Integrerte hvitevarer fra Siemens. Solutsatte fasader får utvendige screens fra Norsol.
Nybygg av fire- og tomannsboliger i Ålesund
2 firemannsboliger, 1 tomannsbolig. Planområdet består av eigedomane gnr./bnr. 39/5, 17, 46, 158, 168, 272, 383 og 381 og er på om lag 5,4 daa.
Nybygg av leilighetsbygg med parkeringskjeller i Surnadal kommune
Det planlegges leilighetsbygg med parkeringsanlegg i kjeller. Planområdet er ca 2,5 daa.
Etablering av konsentrert bebyggelse på Gossen i Aukra kommune
1 ledig tomt. Ledninger for kloakk, overvann og drikkevann er lagt fram til tomtegrense.
Nybygg av atriumhus og eneboliger i kjede i Kristiansund
Totalt 370 boliger fordelt på 7 felt.
Etablering av boliger med garasje på Jendem i Hustadvika kommune
34/4, 34/28 mfl. Totalt ca. 86 daa på Jendemshagen II.
Ombygg av omsorgs leiligheter Farstad
Det planlegges med utgangspunktet i minimum 7 leiligheter. Det bes om at det legges opp til leiligheter med ulike størrelser og at bygget har størst mulig fleksibilitet.
Nybygg av boliger på Gossen i Aukra kommune
13 ledige tomter. Ledninger for kloakk, overvann og drikkevann er lagt fram til tomtgrense.
Nybygg av 2-, 4-mannsboliger og blokker på Julsundet i Aukra, felt BK 1
Dette er et tomtefelt som inneholder 6 enkelttomter, med formål å oppføre 2- eller 4-mannsboliger.
Nybygg av eneboliger på Gossen i Aukra kommune
Ledninger for kloakk, overvann og drikkevann er lagt fram til tomtegrense.
Nybygg av eneboliger på Gossen i Aukra kommune
Ledninger for kloakk, overvann og drikkevann er lagt fram til tomtegrense.
Nybygg av boligområde i Kleive
8 byggeklare tomter.
Etablering av boliger i Midsund
Det skal etableres tre leiligheter i etasjen over. I tillegg er det tenkt 2-3 hus med 2 boenheter per bygg. Bebyggelsen er tenkt å oppføres i to etasjer med saltak. For plassering av ny bebyggelse skal et område i sjøen fylles ut. Gnr. 448, bnr. 117 m.fl.
Etablering av småhusbebyggelse ved Haslihaugen på Storbakken i Kristansund
8-12 boenheter. Gnr/bnr: 166/288, 88, 110, 67, 66 og 36.
Etablering av boliger med garasje på Jendem i Hustadvika kommune
34/4, 34/28 mfl. Totalt ca. 86 daa på Jendemshagen II.
Nybygg av boligfelt i Volda kommune
7 eneboliger og 1 tomannsbolig.
Nybygg av leilighetsbygg i Ålvundeid
Gnr. 100, bnr. 69, 70 og 71 - tomt 4, 6 og 8.
Ombygg av kontor til omsorgsboliger og personalrom i Kristiansund kommune
Konsul Johnsens gt. 29, skal inneholde 5 stk. leiligheter og arealer for personalbase: - 5 stk. 2-roms leiligheter. - fellesarealer for beboere. - heissjakt. - rullestol «garasje». - personalbase med, spiserom og garderobefasiliteter for ansatte. - underordnede romLeilighetene skal oppfylle dagens krav til standard, universell utforming, soverom, bad, stue/kjøkken etc. Bygget inneholder nødvendig arealer for ansatte, spiserom, garderober, etc.
Etablering av boliger med garasje på Jendem i Hustadvika kommune
34/4, 34/28 mfl. Totalt ca. 86 daa på Jendemshagen II.
Etablering av boliger med garasje på Jendem i Hustadvika kommune
34/4, 34/28 mfl. Totalt ca. 86 daa på Jendemshagen II.
Etablering av boliger med garasje på Jendem i Hustadvika kommune
34/4, 34/28 mfl. Totalt ca. 86 daa på Jendemshagen II.
Nybygg av boliger på Sætre i Ørsta kommune
Ca. 4-5 boenheter. Målsetjing med planen er å leggje til rette for: Tilkomstveg, konsentrert småhusbusetnad og/eller frittliggande einebustadar med stor tomt, leikeareal.
Nybygg av eneboliger i Ørsta kommune
Ledige tomter: T7, T8, T9, T10, T12, T15, T16.
Etablering av boligområde i Averøy kommune
Øksenvåghøgda boligområde ligger på høyden mellom Øksenvågen og Lilleøksenvågen. KBBL Bygg AS har 5 ledige tomter i feltet. Det gjelder tomt 5,17,18, 20 og 22.
Ombygg til 5 omsorgsboliger i Karitunet Borettslag i Kristiansund
Ombygging av Karitunet Borettslag. Hovedmålsettingen med dette tiltaket er ombygging av institusjonsarealene og personalbasen til 5 ordinære omsorgsboliger for eldre gjennom oppussing, ombygging og et lite tilbygg. Tiltaket gjelder i all hovedsak det som på vedlagte plantegning er angitt som leilighet H-0108, H-0109, H0110, H-0111 og H-0112, men tiltaket berører også eksisterende renholdsrom, rømningsveier og felles stue/kjøkken (i vestlig fløy).
Nybygg av boligfelt i Ålvundeid
Detaljregulering er godkjent.
Nybygg av boligfelt i Øksendalen
Detaljregulering er godkjent.
Nybygg av boliger på Bruhagen i Averøy
Byggeklare boligtomter. 2 ledige boligtomter på på nordsiden av dagsenteret og kommunehuset. Bygningene på eiendommene samt det gamle kommunehuset er revet.
Installasjon av varmepumpe ved omsorgssenter i Molde
Glomstua omsorgssenter, Glomstuvegen 48A 6412 Molde, skal utstyres med væske/vann varmepumper og energibrønner. Nye varmepumper skal monteres i eksisterende container inneholdende oljekjel for drift sammen med nødstrømsaggregat. Varmepumper skal tilsluttes eksisterende flenser for tur og retur. Varmepumper får ny 400v strømforsyning. Elektro- og automasjons- arbeider utføres av andre entreprenører.
Bygningsbesiktigelse av eiendommer i forbindelse med bygging av ny veg i tunnel, E136 fra Breivika til Lerstad
Det skal gjennomføres bygningsbesiktigelse av 430 eiendommer langs tunneltraseen for Lerstadtunnelen. Det skal kartlegges hvilken tilstand bygningene og konstruksjonene er i før anleggsarbeider begynner. Grense for kartleggingen er satt ca.100m til hver side for traseen. Nødvendig kontroll av eiendommer etter at tunnelarbeidene er gjennomført vil skje etter bestilling fra oppdragsgiver. Det skal også utføre setningsnivellement på enkelte bygninger.
Rehabilitering av fasade på 4-mannsboliger i Kristiansund kommune
- Skifte av bordkledning - Isolering - Nye vinduer og dører - Nye døroverbygg. - Renovering av balkonger - Stillasarbeider
Nybygg av boliger på Stette i Ålesund
Infrastruktur er opparbeidet. 1 boligtomt, 1-2 enheter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.