Alle aktuelle boligprosjekter i Møre og Romsdal fylke

Aukra (1)
Aure (0)
Averøy (0)
Fjord (0)
Giske (0)
Gjemnes (0)
Hareid (3)
Herøy (2)
Molde (7)
Rauma (1)
Sande (0)
Smøla (0)
Stranda (1)
Sula (1)
Sunndal (3)
Surnadal (0)
Sykkylven (2)
Tingvoll (1)
Ulstein (1)
Vanylven (0)
Vestnes (6)
Volda (3)
Ålesund (19)
Ørsta (0)
Opparbeidelse av bydelssenter mm på Kverve, Ålesund
Planområdet ligger på Kverve på Ellingsøy i Ålesund kommune. Arealet omfatter gårds‐ og bruksnummer 147/383, 147/154, 147/191, 147/17, 147/160, 147/14, 147/382 og 147/134. Planområdet er om lag 35,7 dekar stort. Planen er utarbeidet av Plot Arkitekter AS på oppdrag fra Coop Nordvest SA. Kverve Næring AS v/Coop Nordvest SA eier størstedelen av planområdet. NG Eiendom Møre As eier mesteparten av tomta eksisterende Kiwi‐butikk står på, mens flere privatpersoner eier hver sine boligseksjoner på denne tomta. 107 enheter.
Nybygg av boliger på Nedregården vest ved Moa i Ålesund kommune, trinn 1
Arealet omfatter en andel av gbnr. 25/359, og gbnr. 25/377, 25/378, 25/378, 25/165, 25/169, 25/170. Størrelsen på planområdet er ca 17,5 daa. Konsentrert boligbygging av rundt 120 boenheter fordelt på blokkbebyggelse med 3-5 etasjer. Ca. 20 omsorgsboliger og 30 private leiligheter i første byggetrinn.
Nybygg av blokkbebyggelse på Åsegardane i Ålesund
Gnr/bnr: 50/1502, 1558, 1559 og 1684 mfl. Ca. 11 daa.
Nybygg av hybler i Ålesund
Reguleringsplan for Gnr. / Bnr. 139 / 24 Fagerlivegen 4 Gnr. 139 / Bnr. 517 og Gnr. 137 / Bnr. 06 og 15 med bestemmelser
Nybygg av boliger, kontor og forretning i Volda, trinn 1
Trinn 1: 8200 BRA Trinn 2: 8240 BRA
Nybygg av boliger i Molde
Del av gnr 227 bnr 2 og del av gnr 227 bnr 154. Planforslaget legger opp til utbygging av 4- mannsboliger, 2- mannsboliger og eneboliger. Intill 38 nye boenheter. Ca 40 daa.
Nybygg av boliger på Skeide
Ca 50 tomter. 50 dekar.
Nybygg av boliger i Eidsvik
Gnr/bnr 373/2 og 40. Mulighetsstudien viser maks16 boenheter i 4-mannsboliger med 40% BYA, og maks 20 boenheter i blokkbebyggelse med 50% BYA.
Nybygg av barneboliger på Flisnes i Ålesund kommune
Brisingstubben, Flisnes nord, BKS1. Gnr/Bnr: 13/58 m.fl. Bygget skal vere eit ZEB-O bygg og skal BREEAM-NOR - Good sertifiserast.
Nybygg av tilrettelagde boliger for eldre og utviklingshemmede i Ålesund kommune
Bygging av 30 boliger i området Moa-Spjelkavik der 22 av boligene skal tilpasses eldre og 8 av boligene skal tilpasses utviklingshemmede. I tillegg skal det være en bemanningsdel i bygget. Prosjektramme er 90 MNOK. Anskaffelse av boligene skal skje ved at ÅKE skal kjøpe de ferdige boligene fra privat utbygger. Utbygger er byggherre i denne sammenheng, og må stille med egen tomt regulert til formålet.
Nybygg av boliger i Hareid
Fra investeringsbudsjett 2020-2023.
Nybygg av seniorleiligheter i Molde
15 leiligheter og 3 rekkehus.
Nybygg av leiligheter i Herøy, del 1
Del 1 = 1-2 bygningskropper med 20-30 boenheter. 300-400 leiligheter totalt. 12 mål.
Nybygg av boligfelt i Sandøy
Infrastrukturen er ferdig opparbeidet.
Nybygg av omsorgsboliger i Kristiansund
Passivhus-standard, NCEB, fjellbrønn-park. Bruk av robuste materialer.
Nybygg av leiligheter på Nordlandet i Kristiansund
3 enheter i eksisterende bygg, og 11 enheter i nytt bygg.
Nybygg av to- og firmannsboliger i Vatne
Forlengelse av Vatnehagen. 2 stk 4-mannsboliger og 3 stk 2-mannsboliger. Bygges i 2 trinn Konsulenter og entreprenører har opsjon
Nybygg av leiligheter i Kristiansund
Ordning i bygging: 6-5-2-1-3-4.
Nybygg av leiligheter i Kristiansund
Ordning i bygging: 6-5-2-1-3-4.
Nybygg av boligområde i Kristiansund
Gnr/bnr 10/608, 10/136, 10/298
Nybygg av boligfelt i Volda kommune
7 eneboliger og 1 tomannsbolig.
Nybygg av flerbolighus i Kristiansund
1,5 daa. P-kjeller 8-9 plasser.
Etablering av småhus i Molde kommune
2 stk småhus/modulhus på ca 40 m2 BRA for en én-persons husstand. Småhusene må utformes robust, da de tilrettelegges for personer med rusproblemer og/ eller psykiske lidelser. Husene skal inneholde bad, soverom, åpen kjøkken- og stueløsning, utvendig bod og teknisk rom. Husene kan levers som plassbygd eller modulbygg/ferdighus, det viktigste er at konstruksjon er konstruert slikt at man kan flytte boligen med lastebil og (mobil)kran om nødvending. Det er viktig at boligen ivaretar bokvalitet for beboerne og opprettholder estetiske kvaliteter.
Takutbedring av skifertak på vernet bygg ved Setnesmoen i Rauma kommune
Eksisterende skifer demonteres, det monteres nytt undertak inkludert krysslekting. Oppretting skal være inkludert i monteringen av lektene. Skiferstein renses og remonteres, det skal supplertes ned ny skiferstein hvor det er skadet stein. Alt av renner og nedløp monteres i sink.
Utvendig maling av kledning på akuttmottak i Hareid kommune
Bygningsmassen består av 4 bygningar med eit bruttoareal (bruksareal) på om lag 1125 m2 til saman. Myrtunet har no funksjon som akuttmottak for flykningar frå Ukraina. For tida er det C-brakka som er i bruk.
Utvendig vask og maling av trebygning av vernet bygg ved Setnesmoen i Rauma kommune
Oppdraget gjelder utvendig vask og maling av trebygning, Setnesmoen leir.
Etablering av carport for tjenestebiler ved sykehjem i Hareid kommune
Carport for tenestebilar i heimetenesta. Carporten skal ha plass til 10 bilar med minimum 6x3x2,2 meter (lxbxh) pr. bilplass.
Rehabilitering av heis på omsorgssenter i Stranda kommune
Konkurransen omhandlar heisleveranse for rehabiliterings- og ombyggingsarbeider av 1 stk eksisterande heis.
Gjennomgang/verifisering av punkter etter brannteknisk tilstandsanalyse for kommunale bygg i Tingvoll kommune
Straumsnes omsorgssenter, Tingvoll barne- og ungdomsskole, Kveldheim, Meisingset oppvekstssenter, Vonheim.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.