Alle aktuelle boligprosjekter i Møre og Romsdal fylke

Aukra (1)
Aure (11)
Averøy (5)
Fjord (0)
Giske (1)
Gjemnes (1)
Hareid (1)
Herøy (0)
Molde (6)
Rauma (3)
Sande (3)
Smøla (0)
Stranda (0)
Sula (0)
Sunndal (0)
Surnadal (1)
Sykkylven (2)
Tingvoll (0)
Ulstein (2)
Vanylven (0)
Vestnes (2)
Volda (2)
Ålesund (8)
Ørsta (1)
Opparbeidelse av bydelssenter mm på Kverve, Ålesund
Planområdet ligger på Kverve på Ellingsøy i Ålesund kommune. Arealet omfatter gårds‐ og bruksnummer 147/383, 147/154, 147/191, 147/17, 147/160, 147/14, 147/382 og 147/134. Planområdet er om lag 35,7 dekar stort. Planen er utarbeidet av Plot Arkitekter AS på oppdrag fra Coop Nordvest SA. Kverve Næring AS v/Coop Nordvest SA eier størstedelen av planområdet. NG Eiendom Møre As eier mesteparten av tomta eksisterende Kiwi‐butikk står på, mens flere privatpersoner eier hver sine boligseksjoner på denne tomta. 107 enheter.
Nybygg av boliger på Moa i Ålesund kommune
Gnr/Bnr: 25/312, samt del av 25/359, 25/359, 25/165 og 25/66. Intill 35 boenheter. 3-5 etasjer.
Nybygg av boligområde ved Høstmarka - Elnesvågen i Hustadvika kommune
Hele eller deler av gbnr. 45/5, 46/263, 46/15, 46/47 og 46/33.
Nybygg av leiligheter ved Borgundfjorden i Ålesund
130 boenheter fordelt på 3 trinn.
Riving av eksisterende bebyggelse og nybygg av leiligheter i Ulstein kommune
Ca. 45-50 boenheter. Riving av eksisterande bebyggelse og nybygg av bustadblokk på 4 og 6 etasjar som i tillegg har delvis nedgravd garasje og ei blokk på 4 etasjar der det vil vere næringsareal i 1. etasje for fiskeri og bustadar over.
Nybygg av eneboliger i Gjemnes
Gnr/bnr: 83/4, 129.
Etablering av boligfelt i Averøy kommune
Byggeklare tomter. 3 eneboligtomter og 16-17 tomannsboligtomter/flermannsboligtomter.
Nybygg av leiligheter i Elnesvågen
16 store selveierleiligheter tilbaketrukket på sørsiden av Elnesvågen sentrum.
Nybygg av bustadfelt i Ørsta sentrum
8,7 dekar. Det planleggast å føre opp 11 bueiningar i form av rekkehus, samt eit ikkje bestemt antal bueiningar i ein ny etasje på eksisterande næringsbygning.
Nybygg av boliger på Tømmervågen i Aure kommune
Infrastruktur på separat prosjekt.
Nybygg av boliger i Sykkylven kommune
Bygging av boliger med tilhørende arealer for lek, parkering og renovasjon. Det planlegges boliger som tomannsboliger og seksmannsboliger. Totalt antall boenheter anslås til 18. t. 6 boenheter i tomannsboliger, og 12 boenheter i flermannsboliger. Pulttak. Planområdet ligger i Grebstadhagen, mellom Myravegen, Grebstadhagen og Kagholvegen.
Etablering av boliger med garasje på Jendem i Hustadvika kommune
34/4, 34/28 mfl. Totalt ca. 86 daa på Jendemshagen II.
Nybygg av leilighetsbygg med parkeringskjeller i Surnadal kommune
Det planlegges leilighetsbygg med parkeringsanlegg i kjeller. Planområdet er ca 2,5 daa. Leiligheter fra ca 70-110 m2. Bygningsmassen er delt i to, med to separate bygg, forbundet med svalgang. Lavblokk.
Etablering av boliger med garasje på Jendem i Hustadvika kommune
34/4, 34/28 mfl. Totalt ca. 86 daa på Jendemshagen II.
Ombygg av omsorgs leiligheter Farstad
Det planlegges med utgangspunktet i minimum 7 leiligheter. Det bes om at det legges opp til leiligheter med ulike størrelser og at bygget har størst mulig fleksibilitet.
Nybygg av boliger på Gossen i Aukra kommune
13 ledige tomter. Ledninger for kloakk, overvann og drikkevann er lagt fram til tomtgrense.
Ombygg av kontor til omsorgsboliger og personalrom i Kristiansund kommune
Konsul Johnsens gt. 29, skal inneholde 5 stk. leiligheter og arealer for personalbase: - 5 stk. 2-roms leiligheter. - fellesarealer for beboere. - heissjakt. - rullestol «garasje». - personalbase med, spiserom og garderobefasiliteter for ansatte. - underordnede romLeilighetene skal oppfylle dagens krav til standard, universell utforming, soverom, bad, stue/kjøkken etc. Bygget inneholder nødvendig arealer for ansatte, spiserom, garderober, etc.
Nybygg av boliger i Aure
Infrastruktur på separat prosjekt.
Etablering av boliger med garasje på Jendem i Hustadvika kommune
34/4, 34/28 mfl. Totalt ca. 86 daa på Jendemshagen II.
Nybygg av flerbolighus i Kristiansund
1,5 daa. P-kjeller 8-9 plasser.
Etablering av boliger med garasje på Jendem i Hustadvika kommune
34/4, 34/28 mfl. Totalt ca. 86 daa på Jendemshagen II.
Etablering av boliger med garasje på Jendem i Hustadvika kommune
34/4, 34/28 mfl. Totalt ca. 86 daa på Jendemshagen II.
Etablering av boliger med garasje på Jendem i Hustadvika kommune
34/4, 34/28 mfl. Totalt ca. 86 daa på Jendemshagen II.
Nybygg av boliger på Kjørsvikbugen i Aure
5 ledige boligtomter. Infrastruktur er opparbeidet.
Nybygg av boliger på Leira i Aure
5 ledige boligtomter. Infrastruktur er opparbeidet.
Nybygg av boliger på Nordheim i Aure
Infrastruktur på separat prosjekt.
Nybygg av boliger på Mjøsundet i Aure
6 ledige boligtomter. Infrastruktur på separat prosjekt.
Nybygg av boliger i Årvågsfjorden, Aure kommune
4 ledige boligtomter. Infrastruktur på separat prosjekt.
Ombygg til 5 omsorgsboliger i Karitunet Borettslag i Kristiansund
Ombygging av Karitunet Borettslag. Hovedmålsettingen med dette tiltaket er ombygging av institusjonsarealene og personalbasen til 5 ordinære omsorgsboliger for eldre gjennom oppussing, ombygging og et lite tilbygg. Tiltaket gjelder i all hovedsak det som på vedlagte plantegning er angitt som leilighet H-0108, H-0109, H0110, H-0111 og H-0112, men tiltaket berører også eksisterende renholdsrom, rømningsveier og felles stue/kjøkken (i vestlig fløy).
Nybygg av boliger i Aure sentrum
3 ledige boligtomter. Infrastruktur er opparbeidet.
Nybygg av boliger på Stemshaug i Aure
4 ledige boligtomter. Infrastruktur på separat prosjekt.
Nybygg av bolig i Averøy
Ca 1 mål. 1 tomt, kan etablere enebolig eller tomannsbolig.
Nybygg av boliger på Bruhagen i Averøy
Byggeklare boligtomter. 2 ledige boligtomter på på nordsiden av dagsenteret og kommunehuset. Bygningene på eiendommene samt det gamle kommunehuset er revet.
Installasjon av varmepumpe ved omsorgssenter i Molde
Glomstua omsorgssenter, Glomstuvegen 48A 6412 Molde, skal utstyres med væske/vann varmepumper og energibrønner. Nye varmepumper skal monteres i eksisterende container inneholdende oljekjel for drift sammen med nødstrømsaggregat. Varmepumper skal tilsluttes eksisterende flenser for tur og retur. Varmepumper får ny 400v strømforsyning. Elektro- og automasjons- arbeider utføres av andre entreprenører.
Nybygg av boliger i Foldfjorden, Aure kommune
2 ledige boligtomter. Infrastruktur på separat prosjekt.
Nybygg av boliger på Leira i Aure
2 ledige boligtomter. Infrastruktur på separat prosjekt.
Renovering av leiligheter i Kristiansund kommune
Bygningen består av 7 stk. leiligheter og Kristiansund Kommune ser på muligheten for en lettere renovering av leilighetene og bygget, for å huse Ukrainske flyktninger. I denne forbindelse ser vi at det mangler brannkonsept på bygget, og vi ønsker å få en tilstandsrapport, for videre utleie, og sikker bruk av bygget. Derfor anser vi at en tilstandsanalyse på brann, med tilhørende brannkonsept må på plass først, slik at framtidig renovering i 2023, hensyntar og retter eventuelle avvik på brann.
Rehabilitering av omsorgsboliger i Kristiansund kommune
Diverse utbedringer og generell oppussing av leilighetene H0102 i Tangstien 3 i Kristiansund. Leiligheten skal tilrettelegges for personer med spesielle behov, og skal være «dimensjonert» / utrustet for å tåle hard bruk fra f. eks. rullator / rullestol.
Utvendig rehabilitering av omsorgssenter i Giske
Alt av bygg må malast inkl. bytte/rep av vindauge/dører/anna.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.