Alle aktuelle boligprosjekter i Møre og Romsdal fylke

Aukra (0)
Aure (1)
Averøy (1)
Fjord (0)
Giske (1)
Gjemnes (2)
Hareid (2)
Herøy (1)
Molde (5)
Rauma (1)
Sande (1)
Smøla (0)
Stranda (1)
Sula (2)
Sunndal (0)
Surnadal (2)
Sykkylven (1)
Tingvoll (1)
Ulstein (0)
Vanylven (0)
Vestnes (1)
Volda (0)
Ålesund (29)
Ørsta (4)
Nybygg av boliger, forretning, kontor mm i Ålesund
Kostnad foreløpig ukjent. ukjent. 600-800 boliger og ca. 45000m2 blandet bebyggelse. Kan eventuelt bli en fase 2.
Nybygg av boliger på Nesjestranda i Molde kommune
Ca. 200 boenheter. Eneboliger, rekkehus, småhus i kjede og lavblokker. Lekeplasser og friområder. Total areal ca. 250 000 kvm.
Nybygg av flerbolighus og parkering i Kristiansund
Opp til 130 leiligheter fordelt på 5-6 bygg. 154 parkeringsplasser totalt. Ca 16 båtplasser. Tidligere prosjektnavn Nordholmen.
Nybygg av boliger i Molde
Ca. 150 boenheter.
Nybygg av boligområde i Ålesund
BKS1 BKS2 BKS3 BKS4 BKS5 BFS6 BBB1
Nybygg av leiligheter i Giske
Detaljreguleringsplanen er utarbeidd av Olset AS på vegne av Mona Berit Ytterland, som er eigar av området (gnr./bnr. 188/2) og Tomteservice AS (eigar av gnr./bnr. 188/25).
Nybygg av 2-manns og 4-mannsboliger i Ellingsøy
Decra tak. Parkeringskjeller.
Nybygg av tilrettelagde boliger for eldre og utviklingshemmede i Ålesund kommune
Bygging av 30 boliger i området Moa-Spjelkavik der 22 av boligene skal tilpasses eldre og 8 av boligene skal tilpasses utviklingshemmede. I tillegg skal det være en bemanningsdel i bygget. Prosjektramme er 90 MNOK. Anskaffelse av boligene skal skje ved at ÅKE skal kjøpe de ferdige boligene fra privat utbygger. Utbygger er byggherre i denne sammenheng, og må stille med egen tomt regulert til formålet.
Nybygg av barneboliger på Flisnes i Ålesund
12-15 boliger. Brisingstubben, Flisnes nord, BKS1. gnr. 13 bnr. 58 m.fl.
Nybygg av seniorleiligheter i Molde
15 leiligheter og 3 rekkehus.
Nybygg av leiligheter i Herøy, del 1
Del 1 = 1-2 bygningskropper med 20-30 boenheter. 300-400 leiligheter totalt. 12 mål.
Nybygg av leiligheter med parkeringskjeller i Molde, trinn 2
Totalt 20 leiligheter. Nibesystem for oppvarming. Ikke behov for tømrer. Infrastruktur er ferdig.
Nybygg av flerbolighus i Hatlane, trinn 4
På samme tomt skal det også bygge om eksisterende bygg til leiligheter og næring.
Nybygg av hytter på Hellandshamna ved Brattvåg
14+10 hytter, bygges løpende etter salg. BRA 141 m2/hytte.
Nybygg av hyttefelt på Almestranda i Hareid
Planområdet på om lag 25,5 daa, omfattar heilt eller delvis m.a følgjande eigedomar: 66/25, 66/39, 66/17, 66/32, 66/49, 66/18, 66/24, 66/17, 66/15, 66/17, 66/28, 66/42, 66/41, 66/50, 66/55, 67/2, 66/46 og 66/29.
Om- og nybygg av boliger og forretning i Ålesund kommune
Vindgard Terrasse. Gnr/bnr: 51/234 og 235.
Om- og nybygg av leiligheter i Ørsta
Ombygging av eksisterende fabrikkbygning til leiligheter, og nybygg av leilighetsbygg. Skal være ferdigstillt i løpet av to år.
Nybygg av boliger i Ålesund
Gnr/bnr 6/130, 6/12 mfl.
Nybygg av boliger for funksjonshemmede i Langevåg
Fellesareal. Gnr/bnr: 111/119 og 111/71.
Nybygg av leiligheter i Kristiansund
Ordning i bygging: 6-5-2-1-3-4.
Nybygg av leiligheter på Nordlandet i Kristiansund
3 enheter i eksisterende bygg, og 11 enheter i nytt bygg.
Nybygg av firemannsboliger i Eidsvik
3 tomter, firemannsboliger.
Nybygg av omsorgsboliger i Kristiansund
Tre/massivtre, passivhus-standard og fjernvarme fra fjellbrønn-park. 2-3 etasjer, 16- 22 leiligheter. Ulike alternativ vurderes.
Nybygg av to- og firmannsboliger i Vatne
Forlengelse av Vatnehagen. 2 stk 4-mannsboliger og 3 stk 2-mannsboliger.
Riving og nybygg av leiligheter i Kristiansund
Planavgrensning omfatter et areal på 1,7 daa.
Nybygg av fritidshus i Gjemnes
Godkjent reguleringsplan.
Nybygg av hyttefelt i Aure kommune
42 daa. Grunneier er Morten Løvseth, Selsbakk øvre 3 A, 7027 Trondheim.
Nybygg av atriumhus og eneboliger i kjede i Kristiansund
Totalt 370 boliger fordelt på 7 felt.
Nybygg av boligområde i Ellingsøy
Totalt ca. 55 enheter fordelt på 5-6 trinn. Tomannsboliger, eneboliger og ev leiligheter.
Nybygg av hytter på Ertvågsøya i Aure
13,5 daa. Gnr/bnr: 97/1, 56 og 57.
Etablering av 2 småhus i Ålesund kommune
Frittliggende 2 roms leiligheter på ca 30-35 m2 per leilighet.
Nybygg av eneboliger i Surnadal
9 tomter igjen. Byggeklare tomter, infrastruktur er opparbeidet av kommune.
Utskifting av tak på bygg i Rauma
Taktekkingsarbeider Setnesmoen bygg 23.
Etablering av beslag over brannmur på omsorgssenter i Tingvoll kommune
På Straumsnes omsorgssenter går det en brannmur midt gjennom D-fløya på omsorgssenteret. Ved overgang til tak er det brukt silikon da bygget ble bygd i år 2000. Denne overgangen har stadig vannlekkasjer og vi ønsker nå å legge beslag over hele brannmuren på ene siden inn mot fløyene og gesimsen. Det er lagt beslag på motsatt side langs hovedvei. Arbeidet er tenkt utført med diffusjonsåpen underlagsduk mot Leca, sløyfelekt 12x23 mm med senter 60 cm, horisontallekt 19x98 mm CC 30 cm. Båndtekkingen klamres i horisontal lekt. Oppsummering: - Båndtekking i plastbelagt stål, standard farger. - Monteres på utlektet Leca, med diffusjonsåpen underlagsduk. - Lekter for innfesting monteres CC 30 cm. - Båndtekkingen utføres med dobbeltfals. - Gesimsbeslag bredde 48 mm plastisolert stål.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.