Alle aktuelle boligprosjekter i Gjøvik

Nybygg av eneboliger Torke, trinn 1
Totalt 94 boenheter fordelt på 8-9 trinn.
Riving og nybygg av omsorgssenter i Hunndalen
Omsorgsboliger for 6 personer.
Nybygg av eneboliger og rekkehus på Torke, trinn 2
Totalt 94 boenheter fordelt på 8-9 trinn.
Rehabilitering av utvendig fasade av bevaringsverdig bygg i Gjøvik kommune
Omfang: Skrape og male utvendig panel, vinduer og dører inkludert utbedring av kjente råteskader. Rehabilitering av grunnmur, nye takrenner, nedløp og beslag.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.