Alle aktuelle boligprosjekter i Risør

Ombygg av fabrikk til boliger/fritidsboliger, næring og parkering i Risør
Gnr/bnr: 16/362, 363, 364, 1449, 1496 og 1. Planområde: 8,9 daa. Ombygg av eksisterende bygg til boliger/fritidsboliger, næring og parkering. En ser også på muligheter for utvidelse av bygningsmassen, og/eller å rive denne og erstatte den med ny bebyggelse. 25-30 leiligheter.
Nybygg av konsentrert småhusbebyggelse på Hope i Risør
4 daa. Tomannsboliger, firemannsboliger og seksmannsboliger.
Nybygg av boliger på Kalstadheia, Søndeled
2 tomter for konsentrert småhus bebyggelse. Uklart antall boehenter. Boligfelt ligger på et platå innerst i Søndeledfjorden. Tomtene ligger naturskjønt til med gode solforhold. Flere av tomtene har fin utsikt til fjorden og/eller ned mot Søndeled sentrum. Boligfeltet har ingen gjennomgangstrafikk.
Riving og nybygg av leiligheter i Risør kommune
Rivning av eksisterende bygningsmasse i to etasjer mellom eksisterende gammelt sykehus og gjenværende omsorgsboliger. Bygge nytt bygg på eksisterende rivetomt med 17 nye leiligheter på ca. 60 m2 samt korridorer, trapper, heis og fellesrom fordelt på to etasjer. Underetasje / kjelleretasje på bygg som rives, skal beholdes og bygges om for å ivareta bygget tekniske løsninger. Opparbeide alle uteområder med trapper, ramper og beplanting. Borre 3 stk. energibrønner. Adresse for prosjektet er Sykehusgata / Carstensens gate, 4950 Risør.
Nybygg av eneboliger på Hope i Risør
Totalt 14 tomter på feltet. 13 eneboligtomter og 1 større tomt for konsentrert bebyggelse. 3 er solgt.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.