Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på anlegg i Våler (Viken)

Akkurat nå finnes det dessverre ingen prosjekter i Våler (Viken) som matcher valget ditt, men ettersom databasen vår oppdateres jevnlig kan det dukke opp et prosjekt når som helst.

Mens du venter kan du enten melde din interesse til oss i skjemaet ved siden av, eller gå videre til resten av fylkets prosjekter som du kan se noen eksempler på nedenfor.

Vegarbeider og byggmontasje ved Nittedal stasjon i Nittedal kommune
Prosjektet består av vegarbeider som bl.a. nedsenk av veg under jernbanebru, tilpasning av VA og drenering, tilpasning av eksisterende rampe til en ny fortauhøyde, parkeringsplass, i tillegg til bygging av ny støttemur, montasje av sykkelhotell, planting av hekk, istandsetting av pakkhus, m.m.
Etablering av to prøvefyllinger og et testfelt for pele på Mælingen
Arbeidsomfanget inkluderer bl.a følgende: - Fjerne ca 30 000m3 rene løsmasser fra de etablerte prøvefyllingene på felt 2 og 3. Prøvefyllingene er ca. 10 m høye og har et fotavtrykk på rundt 40 x 50 meter. Det er lagt kokosmatter på prøvefyllingene for å hindre sandflukt. - Fjerne prøvepelingsplattform i betong samt armering - Kapping av 5 stålrørspeler, pelene skal kappes minimum 1 meter under bakkenivå - Opprydning av kumringer og lynavleder som har fungert som beskyttelse for instrumentering. Kumringene kan stables på anlegget - Opprydning og bortkjøring av anleggsgjerder som har fungert som sikring for prøvefeltene. - Fjerning av krattskog på prøvefeltene
Ombygg av vei i Vestby
Total kostnad for ombygging av Vestbyveien, Kroerveien, Kirkeveien og Garderveien er 40 miljoner.
Rammeavtale for tverrgående og langsgående veioppmerking fylkesveier i Viken, område Østfold
Tverrgående og langsgående veioppmerking med sprayplast og termoplast, inkludert formerking og spyling før veioppmerking.

Se andre prosjekter i Viken fylke ved å klikke her.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.