Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på anlegg i Ullensaker

Ombygg av vann- og avløpsledninger ved boligområde i Karisvingen ved Jessheim, Ullensaker kommune
Det skal etableres til sammen ca. 960 m med komplett VA grøft, inkl. nødvendige kummer. Majoriteten av dagens VA ledninger ligger inne på private eiendommer, de fleste traseene skal flyttes ut i offentlig veg.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.