Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på anlegg i Sarpsborg

Separering av vann- og avløpsledninger i Sarpsborg kommune, del 1
Rehabilitering av eksisterende VA-anlegg i Gamle Isevei, Tors gate og Skjebergveien. Eksisterende fellessystem skal skiftes ut med separatsystem. Prosjektet strekker seg fra Gamle Isevei rett vest for Furuveien via i Tors gate og i Skjebergveien til Rådhusveien i sør. Anlegget omfatter også Furuveien, deler av Rolighetsveien, Parkveien, Snoktinnveien, Edonbakken, Torvaldlyst og Norums vei. Lengde hovedledningsgrøft er ca. 1900 m. I forbindelse med separering av det kommunale VA-anlegget, skal overvannsanlegget og deler av veiarealet til Viken fylkeskommune rehabiliteres. Stikkledninger settes ca. en meter inn på privat eiendom.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.