Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på anlegg i Rollag

Akkurat nå finnes det dessverre ingen prosjekter i Rollag som matcher valget ditt, men ettersom databasen vår oppdateres jevnlig kan det dukke opp et prosjekt når som helst.

Mens du venter kan du enten melde din interesse til oss i skjemaet ved siden av, eller gå videre til resten av fylkets prosjekter som du kan se noen eksempler på nedenfor.

Utbedring av Fylkesveg 2729 i Drammen
Ca 1,5 kilometer. Målet med prosjektet er å bedre framkommeligheten og trafikksikkerheten for de som sykler.
Rehabilitering av vann-, overvann- og avløpsledninger i Lillestrøm kommune
NO-Dig. Som en del av plan for utskifting av grått støpejern skal Lillestrøm kommune sanere vann-, overvann og avløpsledninger i Granstubben, Hasselbakken, Salmakerveien og Eikekroken. Totalt ca. 1700 m VA-anlegg hvor ca. 850m SP/OV strømperenoveres og ca. 750m VL blokkes ut. Resterende ledningsstrekk skiftes ut ved tradisjonell graving. Kommunens VA-norm skal legges til grunn ved utførelse.

Se andre prosjekter i Viken fylke ved å klikke her.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.