Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på anlegg i Ringerike

Rehabilitering av bru i Ringerike kommune
Urula bru er en fagverksbru i 1 spenn. Brua har en total lengde på 43meter, og føringsbredde på 4,6 meter. Fri høyde til elva er rundt 4 meter. Brudekke består av betong. Landkar og vinger av stein. Slitelag av betong over brua og av grus på tilstøtende veier.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.