Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på anlegg i Rakkestad

Utbedring av vann-og avløpsledninger ved industriområde i Rakkestad
Utbedring av gamle betongledninger og gammel vannledning.
Utbedring av vann-og avløpsledninger i Rakkestad
Utbedring av gammel vannledning og sanering av felles avløpsledning.
Oppgradering av vannverk i Rakkestad
Oppgradering av bygg og kjemikaliehåndtering. Ønske om innstallering av UV-anlegg.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.