Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på anlegg i Nordre Follo

Trafikksikringstiltak i Ski kommune
Uregulert. Uklart angående byggestart. 1,4 km.
Omlegging og nybygg av vei i Ski kommune
Ønsker 800m ny parsell og omlegging/utbedring av eksisterende vei.
Rehabilitering og sanering av va-ledninger i Ski
Bygges etter Blåveisbekken III og før Blåveisbekken II.
Rehabilitering og sanering av VA-ledninger i Ski
Blåveisbekken II er ledninger mellom Lysneveien-Nybrottveien.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.