Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på anlegg i Nordre Follo

Akkurat nå finnes det dessverre ingen prosjekter i Nordre Follo som matcher valget ditt, men ettersom databasen vår oppdateres jevnlig kan det dukke opp et prosjekt når som helst.

Mens du venter kan du enten melde din interesse til oss i skjemaet ved siden av, eller gå videre til resten av fylkets prosjekter som du kan se noen eksempler på nedenfor.

Oppgradering av vann- og avløpsanlegg i Nittedal kommune
Det skal legges ny hovedavløpsledning gjennom Nittedal, fra Slattum til Åneby, og det skal på store deler av strekket legges ny hovedvannledning for NRV. I dette prosjektet legges det til rette for å benytte både no-dig og konvensjonell grøftegraving.
Flomsikringstiltak i Mjøndalen sentrum
Planområdet omfatter eiendommene 214/1, 214/323, 214/303, 214/147, 213/468, 213/272, 213/6, 213/237, 213/135, 213/218, 213/202, 213/188, 213/243, 213/498, 213/167, 213/173, 213/381, 213/154, 213/405, 213/253, 213/234, 213/141, 213/413, 213/432, 213/427, 213/462, 213/280, 213/279, 213/278, 213/540, 213/259, 213/415, 213/420, 213/401, 213/281, 213/286, 213/426, 213/259, 213/320, 213/66, 213/281, 213/277, 213/50, 213/491, 213/273, 213/274, 213/275, 213/276, 213/142, 213/174, 213/530, 213/504, 213/497, 213/233, 213/523, 213/129, 213/252.
Etablering av massedeponi i Moss kommune
Det er utfordringer med områdestabiliteten i Moss sentrum. Som en konsekvens av dette skal det gjennomføres flere utførelsesentrepriser i dette området. Det er i denne sammenheng behov for deponering av masser. Det skal inngås avtaler med flere leverandører.
Rørfornying av vann- og avløpsledninger i Drammen kommune
NO-Dig. Strømperehabilitering av eksisterende AF ledning DN200/230 og utbedring av vannledning ved utblokking, samt rehabilitering /oppgradering av tilknyttet infrastruktur (kummer, pumpestasjon, mm.). Det er ca. 560 meter avløpfellesledning og ca. 390 vannledning som skal utbedres. Gamle utbedringer kan avvike i dim. og material. Det skal også etableres 2 stykk pumpestasjoner uten overbygg. Strømperenovering 2 miljoner og spuntning miljon.

Se andre prosjekter i Viken fylke ved å klikke her.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.