Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på anlegg i Nesbyen

Oppgradering av vann- og avløpsanlegg på sørsiden av Rukkedøla i Nesbyen kommune
Reparasjon av avløpsledning inkluderer bygging av flomvoller for å sikre kommunal infrastruktur.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.