Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på anlegg i Nannestad

Utvidelse av brønnpark ved barneskole i Nannestad kommune
Geobrønner ved skolen har underkapasitet. Prosjektet innebærer å utvide brønnpark med nye brønner tilsvarende 60 kW for bedre utnyttelse av varmepumpe.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.