Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på anlegg i Marker

Akkurat nå finnes det dessverre ingen prosjekter i Marker som matcher valget ditt, men ettersom databasen vår oppdateres jevnlig kan det dukke opp et prosjekt når som helst.

Mens du venter kan du enten melde din interesse til oss i skjemaet ved siden av, eller gå videre til resten av fylkets prosjekter som du kan se noen eksempler på nedenfor.

Utvidelse av grunnvannsbrønnanlegg på Sandstangen i Indre Østfold kommune
Nytt brønnanlegg på Sandstangen: Bygningsmessige arbeider på fordelingshus i to etasjer på 71 m², to brønntårn i to etasjer på 7 m² og seks brønnkummer på 7 m², samt grunnarbeider, ledningsarbeider, VVS, noe elektro og koordineringsansvar på byggeplassen. - Ombygging av eksisterende fordelingshus på Sandstangen i to etasjer på 71 m2, med nytt betonggulv og takkonstruksjon for ventilkjeller, aggregatrom, traforom og tavlerom. - Bygningsmessige arbeider for 2 brønntårn i 2 etasjer på 7 m2. - Etablering av 6 brønnkummer på 7 m2. - Grunnarbeider og utomhus ledningsarbeider (ca. 300 m grøfteanlegg). - VVS-tekniske installasjoner. - Elektro (jording, kabelgrøfter/trekkerør, stolper/gatelys, kulvert, kabelgrøft fiber). - Tilpasning av landskap for å ivareta natur-, kultur- og drikkevannsinteresser.

Se andre prosjekter i Viken fylke ved å klikke her.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.