Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på anlegg i Kongsberg

Utvidelse av hensettingsanlegg ved Kongsberg stasjon
Tre nye hensettingsspor på ca. 220 meter for tre doble persontogsett. Et hensettingsanlegg brukes til å oppbevare, vende og utføre serviceaktiviteter som renhold, fylling av vann og kioskvarer, tømming av septik, m.m. Et område mellom Numedalsbanens trasé, Withs gate og Baneveien ved Kongsberg stasjon.
Sanering/oppgradering av VA-ledninger i Kongsberg kommune
Gamle Gomsrudvei, Tislegårdveien og Knut Hamsuns vei. Graving av ca. 1000m med hoved VA-grøfter og legging av vann-, spillvann-, og overvannsledning. Reetablering med ca. 1000m med veg. Graving av ca. 275 m med stikkledningsgrøfter og legging stikkledning for vann, spillvann og overvann. Nedsetting av 13 stk. ny nedstigningskummer for vann. Nedsetting av 11 stk. nye nedstigningskummer for spillvann. Nedsetting av 9 stk. nye inspeksjonskummer for spillvann. Nedsetting av 11 stk. nye nedstigningskummer for overvann. Nedsetting av 9 stk. nye inspeksjonskummer for overvann. Nedsetting av 23 stk. nye SF.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.