Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på anlegg i Gjerdrum

Grunnforsterkning; kalksementpeler i forbindelse med kvikkleireskredet på Ask i Gjerdrum kommune
Entreprenør for denne entreprise skal utføre installasjonen av kalksementpeler med 0,6 m diameter i doble ribber på tvers av skredgropa i henhold til tegning 050. Installasjonen av kalksementpeler skal utføres suksessivt i en alternerende rekkefølge som angitt på tegningen. Kalksementpelene skal installeres ned til berg. Dybde til berg vil variere og er i gjennomsnitt ca. 12 - 15 m. Forventet maks. dybde i området som skal stabiliseres er ca. 20 m. Entreprenøren må ha tilgjengelig utstyr som kan klare dybder ned til 25 m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.