Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på anlegg i Fredrikstad

Separering av VA-anlegg i Fredrikstad kommune
1.260 m vann- og avløpsledning. Anskaffelsen gjelder arbeider i Belsbyveien, Liaveien, Trosvikhavna og Trosviktoppen, samt tilknytning til kummer ved/i Onsøyveien.
Siktutbedring i svingen mellom stadion og gamle Beddingvei samt forbedret gang-/sykkelvei på Værste, nordre Kråkerøy i Fredrikstad
Varslet planområde er på ca. 14,3 mål og omfatter del av gnr. 423, bnr. 2, 138, 155, 174, 176, 171, 160, 170, 164, 165 m.fl.
Oppgradering av kirke i Fredrikstad
E1 Hovedentreprise, sprinkelanlegg med elektroarbeider E2 Hovedentreprise, utomhus, grunnarbeider, VVS, VA og betong
Sanering og grunnarbeider i forbindelse med utskifting av pumpestasjoner i Fredrikstad kommune
Generalentreprise E1: - Trafikkomlegging og arbeidsvarsling. - Fjerne asfalt. - Grave grøfter. - Sanering av rørledninger. - Legging av rør og setting av kummer. - Demontering og rivning av pumpehus. - Erstatte stedlige masser med lette masser rundt pumpehus i Bedriftsveien. - Spuntarbeider. - Kalkstabilisering ved Jøtul og Mineberget. - Fundament for 3 stk. pumpestasjoner. - Bistå E2 for innheising av nytt pumpehus. - Trykkprøving. - Opparbeide område til opprinnelig stand.
Utskifting av pumpestasjoner i Fredrikstad kommune
Fredrikstad kommune skal skifte ut 3 pumpestasjoner for avløp i Bedriftsveien (KP600), ved Jøtul i Festningsveien (KP814) og ved Mineberget (KP237). Generalentreprise E2: - Levere 3 stk. pumpehus. - Oppsett av pumpehus inkludert rør og tekniske installasjoner. - Påkobling nytt røranlegg. - Testkjøring av anlegg.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.