Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på anlegg i Flesberg

Akkurat nå finnes det dessverre ingen prosjekter i Flesberg som matcher valget ditt, men ettersom databasen vår oppdateres jevnlig kan det dukke opp et prosjekt når som helst.

Mens du venter kan du enten melde din interesse til oss i skjemaet ved siden av, eller gå videre til resten av fylkets prosjekter som du kan se noen eksempler på nedenfor.

Rehabilitering av bru i Ringerike kommune
Urula bru er en fagverksbru i 1 spenn. Brua har en total lengde på 43meter, og føringsbredde på 4,6 meter. Fri høyde til elva er rundt 4 meter. Brudekke består av betong. Landkar og vinger av stein. Slitelag av betong over brua og av grus på tilstøtende veier.
Oppgradering av kirke i Fredrikstad
E1 Hovedentreprise, sprinkelanlegg med elektroarbeider E2 Hovedentreprise, utomhus, grunnarbeider, VVS, VA og betong
Rehabilitering av vannledninger i Drammen kommune
Arbeidene omfatter i hovedsak: - Ca. 400 m med NODIG løsning på vannledning DN 150. - 4 stk. komplett nye vannkummer. - 1 stk. tilkobling i eks. kum uten graving. - 1 stk. tilkobling av eks. kum utenfor kum. - 3 stk. tilkobling av rehabilitert ledning til stikkledninger. - 1 stk. tilkobling av stikkledning i eks. kum ved hjelp av anboring i kum og graving av. - Stikkledning opp til bygget. - Ca. 50 m graving av ny vannledning DN 140mm PE. - Alle arbeider og leveranser vedr. tilknytning til eksisterende kommunale ledninger. - Alle arbeider og leveranser vedr. tilknytning til eksisterende private ledninger. - Andre arbeider og leveranser som er vist på tilbudstegninger eller beskrevet i tilbudet. - Reetablering av eks. veger.

Se andre prosjekter i Viken fylke ved å klikke her.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.