Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på anlegg i Drammen

Rammeavtale for tverrgående og langsgående veioppmerking fylkesveier i Viken, område Buskerud
Tverrgående og langsgående veioppmerking med sprayplast og termoplast, inkludert formerking og spyling før veioppmerking.
Utbedring av dam med utvidet flomløp og ny betongplate på vannsiden i Drammen
Dam Vasshella er en murdam bygget i 1912-13 nedre del av Solbergvassdraget og får hovedsakelig tilførsel fra Solbergvannet via de større dammene Mellomdammen og Nerdammen. Dammen var tidligere inntak for kraftstasjon ved Solberg Spinneri og senere en del av reservevannforsyningen til Drammen. Dam Vasshella tilfredsstiller ikke krav til stabilitet og flomavledningskapasitet etter damsikkehetsforskriften og skal utbedres med et utvidet flomløp og ny betongplate på vannsiden. Den nye betongenplaten skal forankres til fjell. Formålet med tiltaket er tilfredsstille kravene i damsikkerhetsforskriften, samtidig som det skal tilrettelegges for sikker åpen ferdsel og bruk for publikum. Dammen er plassert i konsekvensklasse 3 og for arbeidene gjelder UTF Plasstøpte betongkonstruksjoner, tiltaksklasse 3.
Rørfornying av vann- og avløpsledninger i Drammen kommune
NO-Dig. Strømperehabilitering av eksisterende AF ledning DN200/230 og utbedring av vannledning ved utblokking, samt rehabilitering /oppgradering av tilknyttet infrastruktur (kummer, pumpestasjon, mm.). Det er ca. 560 meter avløpfellesledning og ca. 390 vannledning som skal utbedres. Gamle utbedringer kan avvike i dim. og material. Det skal også etableres 2 stykk pumpestasjoner uten overbygg. Strømperenovering 2 miljoner og spuntning miljon.
Rehabilitering av pumpestasjoner i Drammen kommune
Søren Lemmich plass pumpestasjon har 3 stykk dykkede avløpspumper som er utstyrt med vindkjel/trykkdempetank på cirka 10 m3 for demping av trykkstøt. Trykkdempetanken har sprekk og lekker. I den forbindelse ønsker Drammen kommune Vann og Avløp driftsavdeling å bytte ut eksisterende dykkpumper til dykkpumper med svingmasse som ivaretar dempingsbehov ved trykkstøt.
Flomsikringstiltak i Mjøndalen sentrum
Planområdet omfatter eiendommene 214/1, 214/323, 214/303, 214/147, 213/468, 213/272, 213/6, 213/237, 213/135, 213/218, 213/202, 213/188, 213/243, 213/498, 213/167, 213/173, 213/381, 213/154, 213/405, 213/253, 213/234, 213/141, 213/413, 213/432, 213/427, 213/462, 213/280, 213/279, 213/278, 213/540, 213/259, 213/415, 213/420, 213/401, 213/281, 213/286, 213/426, 213/259, 213/320, 213/66, 213/281, 213/277, 213/50, 213/491, 213/273, 213/274, 213/275, 213/276, 213/142, 213/174, 213/530, 213/504, 213/497, 213/233, 213/523, 213/129, 213/252.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.