Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på anlegg i Bærum

Ombygging av byrom i Bærum
Byrom og teknisk infrastruktur.
Omlegging av eksisterende kraftledninger i Hamang
Antall kilometer: ca 12 km. Spenningsnivå: klargjøres for 420 kV.
Strømperehabilitering i Gravsbekken i Bærum kommune
Anskaffelsen for denne entreprise omfatter: - Installasjon av strømpe i eksisterende AF900 betongledning. Total lengde på traseen er 440 m. - Åpning av ca 25 stikkledningspåkoblinger. - Rehabilitering av 4 kummer.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.