Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på anlegg i Asker

Rehabilitering av eksisterende infrastruktur for vann og avløp på Vakås i Asker kommune, etappe 4
Rehabilitering av eksisterende infrastruktur for vann og avløp på Vakås. Prosjektet skal gjennomføres som utslippsfritt anlegg. Dvs. at alle maskiner på plassen skal være helelektriske. Anleggsområde strekker seg fra Vakås stasjon, Asker og til undergangen ved E18, Holmen, ca. 1000 m.
Elektro oppgradering av vann- og avløpstasjoner i Asker kommune
Generell elektro-oppgradering inkludert utskifting av elektro skap og noe instrumentering for 24 stasjoner. Det skal også monteres inn PLS-utstyr levert i annen leveranse, og koble dette mot feltutstyr i stasjonene.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.