Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på anlegg i Bømlo

Utbedring/omlegging av vei og ny gs-vei på Fv 541 i Bømlo
5600m. Lagt til grunn for bygging av tunnel på ca 500m.
Opparbeidelse av infrastruktur for nybygg av boligområde i Bømlo
Hovudføremålet med detaljreguleringsplanen er å leggje til rette for bygging av til saman ca. 27 stk. einebustader/tomannsbustader, og ca. 100 stk. konsentrerte bustader med tilhøyrande tilkomstvegar, parkeringsplassar og leikeareal.
Opparbeidelse av infrastruktur for nybygg av boliger i Bømlo
Gnr. 14, 12, bnr. 187, 18 m.fl. Føremålet med detaljreguleringsplanen er å leggje til rette for bygging av til saman ca. 31 stk. nye einebustader og ca. 20 stk. nye konsentrerte bustader med tilhøyrande tilkomstvegar, parkeringsplassar og leikeareal. Ein vil legge opp til at det skal etablerast ein kombinasjon av frittliggjande einebustader, konsentrerte einebustader og 4- mannsbustader.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.