Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på anlegg i Porsgrunn

Utfylling av sjø ved Herøya industripark i Porsgrunn
Planområdets utstrekning er ca. 820 daa.
Kvikkleireundersøkelser i Heistadbekken
Porsgrunn kommune ønsker å utføre geoteknisk utredning av stabilitetsforhold i faresone for kvikkleireskred langs Heistadbekken. Utredningen skal ta utgangspunkt i kvikkleiresone 2807: Heistad, og avklare forhold videre opp til E18 vest for området.
Oppgradering og riving av dam i Porsgrunn
Oppgradering av Sortilen og riving av lannerdammen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.