Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på anlegg i Notodden

Utvidelse av steinbrudd i Notodden kommune
Planlagt utvidelse er på 81,5 daa og anslått uttak av masse beregnet til 1045042 m3.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.